Nauczyciele proszą o pomoc. Wnioski spływają

Już 15 117 wniosków o przyznanie pomocy wpłynęło do zarządzających społecznym funduszem strajkowym Wspieram Nauczycieli. Wniosków może być więcej

“Spodziewamy się, że wniosków będzie o wiele więcej, ponieważ oddziały ZNP, które je przyjmowały, miały czas do 10 czerwca na ich zaopiniowanie i przesłanie do Warszawy (odbieramy przesyłki i czekamy na kolejne)” – poinformował Społeczny Komitet “Wspieram Nauczycieli”, który zdecyduje o podziale środków. Obecnie na koncie komitetu znajduje się ponad 8,5 mln zł.

Zgodnie z „Regulaminem Społecznego Funduszu Strajkowego”, oddziały ZNP miały 10 dni na zaopiniowanie wniosku i przesłanie go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP (najpóźniej do 10 czerwca br.). Dopiero, gdy spłyną wszystkie wnioski, Społeczny Komitet dokona ich oceny, co stanie się najwcześniej w drugiej połowie czerwca br.

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” tworzą: dr Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.

Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:
• przystępując do strajku nie należały do związków zawodowych
• strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
• nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
• znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Cały czas można wspierać społeczny fundusz strajkowy dokonując wpłaty na konto:
13 1240 5934 1111 0010 8960 6877
lub na Facebooku, gdzie trwa zbiórka ogłoszona przez Halinę Bortnowską, filozofkę, publicystkę, wybitną działaczkę na rzecz praw człowieka.

(PS, GN)