Nauczyciele Roku apelują do premiera o prowizorium programowe na czas pandemii

Wszyscy laureaci dotychczasowych edycji Konkursu Nauczyciel Roku zwrócili się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o „o pilne zainicjowanie działań związanych z funkcjonowaniem oświaty w czasie pandemii COVID-19″. „Czekająca Ministerstwo Edukacji Narodowej reorganizacja nie sprzyja podejmowaniu przez resort ważnych inicjatyw, tymczasem uczniowie i nauczyciele czekają na zmiany, które powinny być wdrożone jak najszybciej” – piszą Nauczyciele Roku.

„Jesteśmy przekonani, że negatywne efekty zaburzonego trybu pracy szkół we wrześniu i październiku tego roku oraz prawdopodobnie także w najbliższych miesiącach, można ograniczyć wprowadzając prowizorium podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych, uwzględniające obecne warunki pracy, tzn. powtarzające się okresy kwarantanny, pracy zdalnej lub pracy w trybie mieszanym. Dzięki temu nauczyciele i wychowawcy mogliby poświęcić więcej uwagi trosce zarówno o dobrostan swoich uczniów, jak i własne zdrowie” – piszą Nauczyciele Roku.

Sygnatariusze listu dodają, że choć w tym roku po raz pierwszy początku trwania organizowanego przez Głos Nauczycielski Konkursu Nauczyciel Roku, ten zaszczytny tytuł nie zostanie wręczony, to „tegorocznymi laureatami są wszyscy nauczyciele, którzy w obliczu pandemii z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pracują ze swoimi uczniami, a także są dla nich wsparciem w trudnych chwilach”.

Cały list można przeczytać poniżej.

Warszawa, 14 października 2020 r.

Szanowny Pan Premier

Mateusz Morawiecki

W Dniu Edukacji Narodowej my, Nauczyciele Roku zwracamy się
z apelem do Pana Premiera o pilne zainicjowanie działań związanych
z funkcjonowaniem oświaty w czasie pandemii COVID-19. Czekająca Ministerstwo Edukacji Narodowej reorganizacja nie sprzyja podejmowaniu przez resort ważnych inicjatyw, tymczasem uczniowie i nauczyciele czekają na zmiany, które powinny być wdrożone jak najszybciej. 

Jako nauczyciele obserwowaliśmy zmagania naszych uczniów, którzy
na wiosnę tego roku przygotowywali się do egzaminów w atmosferze niepewności, obciążenia psychicznego i ogromnego stresu. Badania prowadzone w tym okresie przez polskich naukowców wskazują, że poważne obciążenie psychiczne dotknęło także nauczycieli realizujących przez kilka miesięcy lekcje w trybie zdalnym. Jeszcze przed pandemią rodzice i nauczyciele zgłaszali poważne zastrzeżenia dotyczące zakresu podstaw programowych i przeładowanej siatki godzin. Nadmierne obciążenie uczniów skutkowało koniecznością rezygnowanie przez nich z rozwijania własnych pasji, zabierało im zagwarantowany prawem czas wolny i było nierzadko przyczyną nieporozumień w rodzinach oraz na linii nauczyciel-rodzic.

Jesteśmy przekonani, że negatywne efekty zaburzonego trybu pracy szkół we wrześniu i październiku tego roku oraz prawdopodobnie także w najbliższych miesiącach, można ograniczyć wprowadzając prowizorium podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych, uwzględniające obecne warunki pracy, tzn. powtarzające się okresy kwarantanny, pracy zdalnej lub pracy w trybie mieszanym. Dzięki temu nauczyciele i wychowawcy mogliby poświęcić więcej uwagi trosce zarówno o dobrostan swoich uczniów, jak i własne zdrowie. Pamiętajmy, że wytężona praca czeka nauczycieli, pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach i poradniach także po ustaniu pandemii, dlatego również ich dobrostan jest tak samo ważny jak samopoczucie i zdrowie ich uczniów.

W związku z tym apelujemy o zwołanie zespołu ekspertów, który rozpocznie w trybie przyspieszonym prace nad jak najszybszym opracowaniem prowizorium podstawy programowej oraz wymagań egzaminacyjnych. Jesteśmy przekonani, że podjęcie tych działań będzie krokiem w dobrym kierunku,
a połączenie ich z innymi uporządkowanymi działaniami, np. opracowaniem strategii działania szkół w czasie pandemii, zostanie pozytywnie odebrane przez uczniów, ich rodziców oraz pracowników systemu edukacji, którzy dzisiaj obchodzą  swoje święto.

Mimo że po raz pierwszy od 2002 r., czyli od początku trwania organizowanego przez Głos Nauczycielski Konkursu Nauczyciel Roku, ten zaszczytny tytuł nie zostanie wręczony, jesteśmy przekonani, że tegorocznymi laureatami są wszyscy nauczyciele, którzy w obliczu pandemii z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pracują ze swoimi uczniami, a także są dla nich wsparciem w trudnych chwilach. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy Pracownikom Oświaty przede wszystkim zdrowia, ale także wytrwałości i wielu sił do codziennej pracy w trudnych, pandemicznych warunkach oraz empatii, która pomoże nam wspólnie przetrwać ten ciężki czas.

Z poważaniem,

Grzegorz Lorek, Nauczyciel Roku 2002

Bogumiła Bąk, Nauczyciel Roku 2003

Wiktor Kamieniarz, Nauczyciel Roku 2004

Jacek Świerkocki, Nauczyciel Roku 2005

Danuta Konatkiewicz, Nauczyciel Roku 2006

Wiesław Włodarski, Nauczyciel Roku 2007

Dariusz Kulma, Nauczyciel Roku 2008

Radosław Moskal, Nauczyciel Roku 2009

Marek Golka, Nauczyciel Roku 2010

Anna Sosna, Nauczyciel Roku 2011

Marzena Kędra, Nauczyciel Roku 2012

Marcin Zaród, Nauczyciel Roku 2013

Barbara Halska, Nauczyciel Roku 2014

Katarzyna Nowak-Zawadzka, Nauczyciel Roku 2015

Joanna Urbańska, Nauczyciel Roku 2016

Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczyciel Roku 2017

Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018

Zyta Czechowska, Nauczyciel Roku 2019