Nauczyciele utracili część zarobków. I zwracają się o pomoc

7281 wniosków o przyznanie pomocy wpłynęło jak dotąd do zarządzających społecznym funduszem strajkowym Wspieram Nauczycieli. Według ZNP, takich wniosków będzie więcej

„To dopiero początek. Spodziewamy się, że wniosków będzie o wiele więcej, ponieważ oddziały ZNP, które je przyjmowały, mają czas do 10 czerwca na ich zaopiniowanie i przesłanie do Warszawy” – poinformował ZNP, który zajmuje się techniczną obsługą funduszu.

Nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy nie są członkami związków zawodowych, a po kwietniowym strajku znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogli składać wnioski o przyznanie wsparcia w oddziałach ZNP do 31 maja br.
Zgodnie z „Regulaminem Społecznego Funduszu Strajkowego”, oddziały ZNP mają 10 dni na zaopiniowanie wniosku i przesłanie go do komisji powołanej przez Sekretariat ZG ZNP (czyli najpóźniej do 10 czerwca br.). Dopiero, gdy spłyną wszystkie wnioski, Społeczny Komitet dokona ich oceny, co stanie się najwcześniej w drugiej połowie czerwca br.

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” tworzą: dr Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.

11 kwietnia został uruchomiony rachunek bankowy ZNP, na który wpływają dobrowolne wpłaty na rzecz protestujących pracowników oświaty. Obecnie na koncie funduszu znajduje się 8 506 603,41 zł. Podziału tych środków dokona Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”.

Społeczny Komitet zdecydował, że pomoc finansowa w kwocie 500 zł obejmuje osoby, które:
• przystępując do strajku nie należały do związków zawodowych
• strajkowały minimum 9 dni (połowę czasu strajku);
• nie dostały wynagrodzenia za czas strajku;
• znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Cały czas można wspierać społeczny fundusz strajkowy dokonując wpłaty na konto:
13 1240 5934 1111 0010 8960 6877
lub na Facebooku, gdzie trwa zbiórka ogłoszona przez Halinę Bortnowską, filozofkę, publicystkę, wybitną działaczkę na rzecz praw człowieka.

(PS, GN)