Nauczycielskie związki chcą wspólnie walczyć o podwyżki w oświacie

ZNP, Forum Związków Zawodowych i oświatowa „Solidarność” chcą współpracować w walce o wyższe wynagrodzenia w oświacie. Dziś przedstawiciele trzech organizacji spotkali się po raz pierwszy, by omówić wspólną taktykę. Wkrótce kolejne spotkania

Dziś odbyło się spotkanie oświatowych związków zawodowych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w celu wypracowania wspólnego stanowiska związków zawodowych w zakresie walki o wyższe wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022.

– Dobrze, że się spotkaliśmy, dobrze, że była okazja do wymiany poglądów. ZNP zadał pytania dotyczące możliwości stworzenia wspólnego komitetu protestacyjnego. Jesteśmy zainteresowani współpracą. Mam nadzieję, że kolejne spotkania przybliżą nas do tego, żebyśmy mówili nie tylko o przeszłości, ale przede wszystkim o przyszłości środowiska mając na uwadze także szkolnictwo wyższe – podsumował dzisiejsze spotkanie prezes ZNP Sławomir Broniarz.

– Chcemy współpracować. Wymaga tego sytuacja w oświacie i przyszłość naszego środowiska oświatowego – dodał.

Jego zdaniem, sytuacja w oświacie wymaga „wspólnego działania i reakcji związków zawodowych, ale także reakcji rządzących”. – Bo to nie może być tak, że my powiemy o naszych problemach, a rządzący udają, że to tylko sprawa jakiegoś środowiska. To wspólnota interesów zarówno FZZ, Solidarności jak i ZNP – jednolitego oddziaływania na rzecz poprawy sytuacji materialnej szeroko rozumianej edukacji – podkreślił prezes Związku.

Wkrótce ma dojść do kolejnych spotkań przedstawicieli trzech związków.

– Potwierdzamy wolę współdziałania w celu rozwiązania podstawowych, strategicznych kwestii, jeśli chodzi o nauczycieli. Naszym priorytetem jest podwyżka płac dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych jeszcze w 2022 r. Ponieważ dotyczy to kwestii politycznych, to myślę, że w przyszłym tygodniu na następnym spotkaniu przedstawicieli trzech związków – oświadczył Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych.

Dopiero po kolejnym spotkaniu związkowcy mają poinformować opinię publiczną o szczegółowych rozwiązaniach. – Jesteśmy zainteresowani współpracą. Tego oczekuje od nas środowisko – zauważył Sławomir Wittkowicz.

– Omówiliśmy sytuację w oświacie. Rozmawialiśmy o działalności naszych związków na rzecz poprawy sytuacji w edukacji – stwierdził Zbigniew Świerczek z Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. – Wymieniliśmy poglądy na temat przyszłych działań związanych z rokiem 2022, z tym, co już wielokrotnie przedstawialiśmy w MEiN, czyli podwyżek płac nauczycielskich oraz wysokości podwyżek od 2023 r., co jest związane z przyjęciem budżetu państwa – dodał.

Zapewnił, że trzy związki mają wspólny cel – zmianę systemu wynagradzania nauczycieli tak, by płace w oświacie powiązać z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. 1 września br. mają się spotkać władze sekcji, które wypracują stanowisko „Solidarności” do rozmów z innymi związkami.

24 sierpnia Prezydium ZG ZNP postanowiło:
* zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji;
* ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy;
* wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

(PS, GN)