Nauka stacjonarna w I-III tylko do 31 stycznia!

Decyzja o posłaniu uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej ma obowiązywać tylko dwa tygodnie. Co się wydarzy później? Nie wiadomo

W poniedziałek kończą się ferie zimowe, a uczniowie klas I-III mają wrócić do stacjonarnej nauki. Niestety nie wiadomo jeszcze, na jakich zasadach szkoły i placówki oświatowe mają prowadzić kształcenie od 18 stycznia br. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapewnił dziś, że podpisał w środę stosowne rozporządzenie. Niestety dokument ten nie został jeszcze nigdzie opublikowany.

MEiN rozesłało natomiast do dziennikarzy komunikat w tej sprawie.

Możemy się z niego dowiedzieć, że decyzja o powrocie uczniów klas I-III nie została podjęta na czas nieokreślony, ale ma obowiązywać jedynie dwa tygodnie. “W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie” – czytamy w komunikacie MEiN.

Na podobnych zasadach do szkoły wrócą uczniowie klas I-III szkół podstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

“Podobnie jak przed feriami dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, decydują o trybie nauczania i prowadzenia zajęć” – podkreśliło ministerstwo edukacji.

Dla uczniów klas I-III ma też działać świetlica szkolna.

Od 18 stycznia w szkołach mogą się pojawić jednak także uczniowie starsi. Dyrektor nadal będzie miał obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Dyrektorzy szkół będą ponadto mogli organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Od poniedziałku, 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Wszystko ma się odbywać na takich samych zasadach, jak przed feriami.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Praktyki zawodowe w zawodach morskich ze względu na swoją specyfikę nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Publiczne i niepubliczne domy wczasów dziecięcych i szkolne schroniska młodzieżowe pozostaną zamknięte. “Placówki te organizują dla dzieci i młodzieży zajęcia na terenie swoich obiektów. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią obecnie nie mogą realizować swoich statutowych zadań” – wyjaśniło ministerstwo edukacji.

“Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty” – czytamy w komunikacie MEiN.

I dalej: “Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego w tych oddziałach i szkołach w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia”.

(PS, GN)