Nie opłaca się porzucać studiów

Zarobki absolwentów wyższych uczelni są często wyższe od osób, które studia porzuciły. Osoby z dyplomem są mniej narażone na bezrobocie i mają większe doświadczenie zawodowe. Tak wynika z systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA)

ELA to przedsięwzięcie Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Najnowsze dane, jakie przetworzył system wskazują na to, że dyplom uczelni wyższej ma duże znaczenie na rynku pracy. Na podstawie analizy karier osób, które rozpoczęły studia I lub II stopnia w 2016 r. można powiedzieć, że absolwenci, którzy uzyskali dyplom, częściej pracowali, w porównaniu do osób, które porzuciły studia.

– Najnowsze dane systemu ELA potwierdzają, że w życiu warto być konsekwentnym i skończyć rozpoczęte studia. Rezygnacja z kształcenia przed uzyskaniem dyplomu, nawet jeżeli początkowo wiąże się z korzyściami finansowymi, w perspektywie kilku lat jest nieopłacalna – stwierdził Przemysław Czarnek, minister edukacji. – Najnowsze dane ELA pokazują, że w przypadku studiów I stopnia już w trzecim lub czwartym roku – w zależności od dziedziny studiów – absolwenci z dyplomem zarabiają niemal dwukrotnie więcej niż osoby, które porzuciły studia – dodał.

Korzystniejszą sytuację absolwentów na rynku pracy w przypadku studiów I stopnia potwierdzają Względne Wskaźniki Bezrobocia i Względne Wskaźniki Zarobków. O ile w pierwszych dwóch latach po uzyskaniu dyplomu absolwenci studiów I stopnia narażeni są na wyższe ryzyko bezrobocia, to już w trzy lub więcej lat po dyplomie, Względny Wskaźnik Bezrobocia (WWB) spada znacznie poniżej wartości otrzymanej dla osób, które porzuciły studia.

Z kolei Względny Wskaźnik Zarobków (WWZ) jest wyższy w przypadku absolwentów z dyplomem już od pierwszego roku po dyplomie. W trzecim i w czwartym roku absolwenci z dyplomem zarabiają niemal dwukrotnie więcej niż osoby, które porzuciły studia.

– Nieco mniejsze różnice, ale nadal na korzyść absolwentów z dyplomem, występują wśród osób, które rozpoczęły studia II stopnia. Absolwenci z dyplomem, o ile mają wyższe ryzyko bezrobocia w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu, to już od drugiego roku ich ryzyko bezrobocia znacząco spada. Zarobki absolwentów i osób, które porzuciły studia są zbliżone w ciągu pierwszych trzech lat po dyplomie, ale już w czwartym roku zarabiają nieco więcej niż ci, którzy porzucili studia – poinformował dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert Ośrodka Przetwarzania Informacji

– ELA, to obok systemów POL-on, RAD-on i platformy edukacyjnej NAVOICA, jedno z najbardziej popularnych narzędzi OPI. Jesteśmy z niego dumni, gdyż wciąż go rozwijamy i dodawane są nowe funkcje, służące społeczności akademickiej, uczelniom oraz twórcom polityk edukacyjnych i ekspertom rynku pracy. Najnowsze aktualizacje potwierdzają, że dyplom ukończenia studiów jest cenny i nie warto porzucać kształcenia przed jego zdobyciem. Absolwenci studiów nie tylko zazwyczaj lepiej zarabiają, ale także mają mniejsze ryzyko bezrobocia – podsumował dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

(PS, GN)