Nie wszyscy nauczyciele pracujący stacjonarnie zostali uwzględnieni w programie szczepień

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do MEiN o zaszczepienie wszystkich nauczycieli, którzy pracują stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą. W tym m.in. nauczycieli w bursach, młodzieżowych domach kultury i pałacach młodzieży

W poniedziałek 8 lutego ruszyła rejestracja nauczycieli chętnych do zaszczepienia się preparatem AstraZeneca. Same szczepienia wystartują w piątek 12 lutego.

Jak poinformowało ministerstwo edukacji, rejestrować mogą się:
– nauczyciele wychowania przedszkolnego,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela,
– osoby zatrudnione na stanowisku pomoce wychowawcy,
– nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
– nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
– nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
– pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych
– kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Jak zapewnił minister edukacji Przemysław Czarnek, w lutym zaszczepieni zostaną nauczyciele pracujący stacjonarnie z dziećmi i młodzieżą. Stąd taka, a nie inna lista.

Okazuje się, że ministerstwo nie uwzględniło wszystkich nauczycieli. “W związku z lawinowo napływającymi interwencjami dotyczącymi szczepień i problemów z zarejestrowaniem na szczepienia niektórych grup nauczycieli pracujących stacjonarnie w szkołach i placówkach oświatowych, Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o pilne doprecyzowanie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej ministerstwa i co się z tym wiąże wprowadzenie korekty w zakresie logowania do systemu SIO, ponieważ system >>wyrzuca<< między innymi nauczycieli stacjonarnie realizujących zajęcia w bursach, młodzieżowych domach kultury, pałacach młodzieży” – zaapelował do MEiN prezes ZNP Sławomir Broniarz.

“Dlatego nie wszyscy nauczyciele stacjonarnie pracujący mogą zostać zgłoszeni przez dyrektorów na szczepienie – po raz kolejny nauczyciele są dzieleni na lepszych i gorszych” – zauważył prezes Związku. “Domagamy się pilnej reakcji w tej sprawie” – dodał.

Resort edukacji opublikował odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wśród nich znalazły się pytania nauczycieli pracujących w bursach i młodzieżowych domach kultury.

“Czy wychowawcy w bursach mogą zostać także zgłoszeni do szczepienia?” – tak brzmi jedno z pytań. “Nie, ale będą uwzględnieni w możliwie jak najszybszym terminie, kiedy ruszą szczepienia kolejnej grupy” – odpowiedziało ministerstwo.

“Czy pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, np. młodzieżowych domów kultury są w grupie uprawnionej w obecnej turze do szczepienia?”

“Nie, ale będą uwzględnieni w możliwie jak najszybszym terminie, kiedy ruszą szczepienia kolejnej grupy” – powtórzył resort edukacji.

(PS, GN)