Nie żyje były minister edukacji Mirosław Handke

Nie żyje Mirosław Handke, były minister edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka i rektor Akademii Górnico-Hutniczej w Krakowie. Miał 75 lat.

Mirosław Handke był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997-2000. Został wybrany z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. Prof. Handke zasłynął z wprowadzonej zmiany oświatowej z 1999 r., po której w Polsce utworzone zostały gimnazja. Oprócz tego współtworzył projekt nowych egzaminów maturalnych. Przedtem pracował naukowo, był autorem około stu prac naukowych z dziedziny fizykochemii krzemianów i spektroskopii oscylacyjnej.

Studia ukończył w 1969 studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1974 obronił doktorat na AGH i został przeniesiony na stanowisko adiunkta. W 1985 Handke po habilitacji został nominowany na stanowisko docenta. Osiem lat później zaczął pełnić rolę rektora krakowskiej uczelni i w 1998 roku opuścił to stanowisko.

W 2019 prezydent Andrzej Duda nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

(JK, GN)

Fot: AGH Kraków