Niemcy: Nauczyciele wśród najmniej poważanych zawodów, rośnie prestiż związkowców

Coraz mniej Niemców jest przekonanych, że nauczyciele czy lekarze pierwszego kontaktu cieszą się powszechnym szacunkiem – wynika z ankiety zleconej przez fundację Konrada Adenauera, której wyniki omawia w sieci Deutsche Welle (dw.com)

Związana z CDU fundacja Konrada Adenauera zleciła przeprowadzenie ankiety, by ustalić czy i w jakim stopniu spada respekt społeczeństwa wobec określonych grup zawodowych. W telefonicznej ankiecie udział wzięło 1007 wybranych losowo obywateli uprawnionych do głosowania.

Z odpowiedzi wynika, że nauczyciele, dziennikarze, politycy policjanci, lekarze pierwszego kontaktu mocno stracili na powszechnym uznaniu. Natomiast w przypadku jednej grupy zawodowej wyniki uległy wyraźnej poprawie. Chodzi o działaczy związków zawodowych.

Warto zauważyć, że nauczyciele w szkołach w Niemczech zarabiają aż dwa razy więcej niż średnia w krajach OECD (blisko 5 tysięcy euro miesięcznie). Mimo to, wciąż brakuje chętnych do pracy. Nigdy wcześniej w niemieckich szkołach nie pracowało tak wielu nauczycieli z zagranicy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ich liczba wzrosła o 61 proc.

Wyniki niemieckich uczniów w ostatnim badaniu PISA plasują ich dopiero na miejscu 20. Poziom oświaty w Niemczech pogorszył się. W 2018 roku umiejętność czytania ze zrozumieniem spadła do poziomu z roku 2009. Podobnie jest z matematyką i przedmiotami przyrodniczymi.

(JK, GN)

Fot: Wikipedia.org/Jared Preston

Źródło: dw.com