Nieznani sprawcy próbowali sparaliżować matury

Aż 122 szkoły, w których przeprowadzano dziś egzamin maturalny, otrzymały informacje o podłożeniu w nich bomby. Sprawą zajęła się policja

To chyba największa próba zakłócenia egzaminu maturalnego od 30 lat. W wielu liceach i technikach m.in. w Krakowie, Płońsku, Warszawie, Mławie, Nowym Dworze Mazowieckim, Tarnowie, Legnicy, Piotrkowie Trybunalskim, Rybniku, Ostrowcu Świętokrzyskim trzeba było przeprowadzić ewakuację w efekcie informacji o rzekomo podłożonych tam ładunkach wybuchowych. „Za chwilę detonacja, eksplozja, zasobnik z gazem bojowym fosgen, bomba, ratujcie się zginą ludzie” – taki mail miały otrzymać szkoły w całym kraju, o czym Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

– W ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi ustalony został sposób i harmonogram działań – zapewnił dyrektor Smolik. Informacja na temat maili z groźbami kierowanymi do szkół została przekazana do wszystkich miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich komend policji, a także kuratorów oraz dyrektorów szkół, w których przeprowadzany był egzamin maturalny. – Dyrektorzy szkół otrzymali informację o sposobie postępowania w przypadku otrzymania mailowej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego – podkreślił dyrektor CKE.

Według informacji CKE, alarmy bombowe dotknęły abiturientów w 122 szkołach w całym kraju. Tyle placówek zgłosiło próbę zakłócenia egzaminu maturalnego do odpowiednich okręgowych komisji egzaminacyjnych (szkoły otrzymały drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego”. Dyrektorzy placówek przekazali informację do wyspecjalizowanych służb, które sprawdziły pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzenia egzaminów. Jak zapewniła CKE, wszystkie alarmy były fałszywe.

W 61 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się o godz. 9:00, czyli zgodnie z harmonogramem. W 57 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się z opóźnieniem. Wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut. W 3 szkołach służby sprawdziły pomieszczenia w trakcie egzaminu – w tym czasie egzamin został zawieszony, zdający powrócili do rozwiązywania zadań po zakończeniu czynności sprawdzających przez służby. W jednej szkole ewakuowano zdających – egzamin został przerwany, zdający przystąpią do egzaminu w czerwcu.

– Centralna Komisja Egzaminacyjna pozostaje w stałym kontakcie z Komendą Główną Policji oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji – poinformował dyrektor Smolik.

(PS, GN)