Nowe wytyczne przeciwepidemiczne GIS

W „trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych” Główny Inspektorat Sanitarny zarekomendował „szczepienie jako świadomą decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19”. GIS opublikował najnowszą wersję wytycznych przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

To już szósta aktualizacja wytycznych. Zgodnie z zaleceniami, do grupy dzieci przyporządkowani powinni zostać, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. GIS rekomenduje też zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci do/z podmiotu w odniesieniu do pracowników podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców.

Ponadto GIS zalecił m.in. korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.

Wytyczne dostępne są TUTAJ.

(PS, GN)