Ochrona praw dzieci w czasie epidemii. Rekomendacje FDDS dla polskiego rządu

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wypracowała rekomendacje dla polskiego rządu, dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w sytuacji izolacji chroniącej przed COVID-19 i wobec jej następstw. Wystosowała też apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wdrożenie zebranych rekomendacji do strategii aktualnych działań przeciwkryzysowych, dotyczących epidemii.

W rekomendacjach wskazano na potrzebę: zapewnienia zdalnych rozwiązań edukacyjnych dla dzieci, tak, aby nie dyskryminowały uczniów; uzgodnienia jasnych wytycznych w sprawie dat i kryteriów egzaminów (przede wszystkim maturalnych i kończących szkołę podstawową) i promocji dla uczniów; zapewnienia pomocy samorządom, aby środki przeznaczone na lokalną walkę z pandemią, nie były wydatkowane kosztem budżetu przeznaczonego na edukację i pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci.

📣 Już kolejny raz Ministerstwo Sprawiedliwości nie przyznało nam dotacji na działanie Centrów Pomocy Dzieciom,…

Opublikowany przez Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Środa, 15 kwietnia 2020

– Jesteśmy świadomi, że sytuacja epidemii wymaga podjęcia nadzwyczajnych działań, które mają na celu ochronę całego społeczeństwa. Solidaryzujemy się z tym podejściem. Apelujemy jednak, by działania podejmowane przez rząd miały także na uwadze interes najbardziej bezbronnej grupy, czyli dzieci – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

FDDS apeluje do szefa rządu do podjęcia działań:

>> zwiększających ochronę dzieci przed przemocą

>> zwiększających ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

>> zabezpieczających warunki bytowe dzieci i młodzieży

>> zapewniających ciągłość i adekwatność edukacji dzieci i młodzieży

Pełną treść apelu i rekomendacji można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Brutalne treści w internecie – jak chronić przed nimi dzieci? Łukasz Wojtasik: Pokazujmy dzieciom pozytywne wzorce