Od 1 stycznia 2024 r. dzieci i młodzież nie kupią tzw. napojów energetycznych. Nie tylko w szkołach

1 stycznia 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy, zakazujące sprzedaży napojów energetycznych osobom, które nie ukończyły 18. roku życia. Przepisy te dotyczą konkretnie „napojów zawierających kofeinę lub taurynę” i obejmują teren szkół czy innych jednostek oświatowych, a także automaty.

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw nakłada na producentów lub importerów napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobu widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją o treści „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”.

W ustawie są także przepisy karne, które określają, że podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do 2000 zł.  Producentom i importerom, którzy nie dopełnią obowiązku oznaczania napojów, grozi kara grzywny do 200 tys. zł, a nawet kara ograniczenia wolności

W uzasadnieniu projektu autorzy noweli przepisów napisali, że „propozycje są wynikiem wielu konsultacji z ekspertami”, a z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego wynika, że 2,1 proc. dzieci w Polsce w wieku 3-9 lat regularnie spożywało napoje energetyzujące, natomiast w przypadku młodzieży (w wieku 10-17 lat) było to odpowiednio 35,7 proc. chłopców i 27,4 proc. dziewcząt.

Wskazano także, że wśród młodzieży spożywającej napoje energetyzujące występują powikłania sercowo-naczyniowe, zaburzenia ze strony układu krążenia obejmują: zwiększony krótkotrwały wzrost ciśnienia krwi i częstości uderzeń serca oraz spadek mózgowego przepływu krwi z powodu spożytej kofeiny.

Pełna treść ustawy znajduje się tutaj

(GN)

Nawet 80 tys. zł na szkolną stołówkę. Kto otrzyma wsparcie z budżetu państwa?