Od 19 kwietnia do pracy stacjonarnej wrócą nie tylko przedszkola. Co jeszcze zmieniło MEiN?

Od poniedziałku 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wrócą placówki wychowania przedszkolnego. Ale to nie koniec zmian, jakie wprowadził resort Przemysława Czarnka. Niektóre szkoły będą mogły prowadzić zajęcia sportowe, a część uczniów szkół branżowych skorzysta ze stacjonarnych zajęć praktycznej nauki zawodu

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 19 kwietnia do pracy stacjonarnej wrócić mają przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Jak poinformowało ministerstwo edukacji, od najbliższego poniedziałku będzie można prowadzić zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Możliwość ta dotyczyć ma następujących szkół:
* podstawowych sportowych,
* mistrzostwa sportowego,
* z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego,
* ponadpodstawowych sportowych,
* ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego,
* oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych

Od 19 kwietnia na pewne ułatwienia mogą liczyć uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zaplanowanej na czerwiec-lipiec br. Będą oni mogli realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

„Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego” – czytamy w komunikacie MEiN.

Gdzie jeszcze poluzowane zostaną obostrzenia? Jak poinformowało ministerstwo edukacji, „przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych”.

Ponadto uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, którzy są jednocześnie młodocianymi pracownikami, będą realizować zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy „nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu”.

W pozostałych szkołach i placówkach oświatowych przedłużono lockdown do 25 kwietnia.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została opublikowana w Dzienniku Ustaw i jest dostępna TUTAJ

(PS, GN)