Od dziś wolno się przemieszczać. Lasy i parki otwarte

Od dziś przestają obowiązywać obostrzenia w przemieszczaniu się po terenie kraju. Otwarte zostały m.in. parki, lasy, bulwary

Od 20 kwietnia br. obowiązuje nowa lista zakazów i nakazów w związku z epidemią koronawirusa. W tym celu rząd wydał nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Do tej pory na całym obszarze państwa obowiązywał zakaz przemieszczania się. Od tej zasady wprowadzono jedynie pewne wyjątki, jak konieczność wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych czy też “zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego”.

Od 20 kwietnia obostrzenia w przemieszczaniu się nie obowiązują. To oznacza, że każdy może wyjść na zewnątrz także po to, by np. pospacerować, czy też pobiegać.

Jednocześnie obywatele będą mogli korzystać z terenów zielonych, w tym parków, zieleńców, promenad, bulwarów, plaż. Obostrzenia nadal mają jednak dotyczyć ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci w lasach, wiat i miejsc biwakowania.

Podczas spaceru należy poruszać się z zachowaniem odstępu minimum 2 metrów od siebie. Wyjątkiem ma być przemieszczanie się z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia oraz w towarzystwie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W komunikacji miejskiej nadal może podróżować ograniczona liczba pasażerów – nie więcej niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Do 19 kwietnia obowiązywał zakaz poruszania się osoby małoletniej bez opieki dorosłego. Od 20 kwietnia taki zakaz dotyczy tylko małoletnich do ukończenia 13. roku życia.

Rząd złagodził też przepisy dotyczące funkcjonowania sklepów. Od dziś mogą w nich przebywać 4 osoby na jedno stanowisko kasowe (w przypadku sklepów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych) lub 1 osoba na 15 metrów kwadratowych (w przypadku większych sklepów). Nadal jednak w godzinach 10-12 zakupy będą mogły robić jedynie osoby powyżej 65. roku życia – choć tylko od poniedziałku do piątku. Sklepy nadal muszą udostępniać swoim klientom jednorazowe rękawiczki.

Do odwołania funkcjonować ma obowiązek “zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa” w środkach transportu publicznego oraz w miejscach ogólnodostępnych, w tym na ulicach, cmentarzach, parkach, promenadach, bulwarach, plażach, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej (w tym w placówkach oświatowych), w sklepach.

Od obowiązku zakrywania ust i nosa przewidziano kilka wyjątków, w tym dzieci do ukończenia 4. roku życia, osoby, które nie powinny nosić maseczek czy masek z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności, czy też osoby wykonujące czynności zawodowe lub służbowe.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)