OGŁOSZENIE. Skriware pomaga pozyskać fundusze na nowoczesny sprzęt do szkoły

Co łączy ze sobą zdobywającą popularność interdyscyplinarną metodologię nauczania STEAM, nauczanie hybrydowe i edukację specjalną? Odpowiedź jest krótka: SkriLab. Laboratorium edukacyjne stworzone przez Skriware, polski startup tworzący rozwiązania dla branży edukacyjnej.

Technologia, kompleksowe wdrożenie i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli to nie jedyne co firma ma do zaoferowania. Zespołowi Skriware zależy, aby szkolnictwo w Polsce oferowało najlepszą możliwą edukację, dlatego firma pomaga szkołom także w pozyskiwaniu finansowania na nowoczesne laboratorium edukacyjne.

 

Edukacja pełną parą, czyli czym jest STEAM?

Akronim STEAM pochodzi z języka angielskiego i w tłumaczeniu na polski odnosi się do nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu wzajemnych powiązań pomiędzy wymienionymi dziedzinami w procesie nauczania. Polega na angażowaniu uczniów w przerabiany materiał poprzez eksperymenty, zabawę, własny research, pracę zespołową i projektową. STEAM daje także niezwykłą możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Jak wynika z badań naukowych, za przyswajanie wiedzy odpowiedzialna jest dopamina, neuroprzekaźnik wytwarzany przez ludzki mózg i rdzeń kręgowy. Odgrywa bardzo ważną rolę m.in. w układzie nagrody, motywacji czy procesach poznawczych takich jak uwaga, pamięć, myślenie, rozwiązywanie problemów. Uczenie się podczas gdy uwalniana jest dopamina ma charakter długotrwały. Dzieje się tak, gdy dziecko samo chce się czegoś nauczyć, uważa coś za nowe i ważne, interesujące. Gdy przedmiot nauczania odpowiada poziomowi jego rozwoju, może eksperymentować, zdobywać nowe doświadczenia wraz z grupą rówieśników. Nauczyciel wzbudza jego ciekawość, pełni funkcję mentora i zachęca do podejmowania wyzwań.

 

Jak zacząć korzystać ze STEAM w szkole?

Istnieją gotowe rozwiązania, które pomagają wdrażać nowoczesne metody nauczania od A do Z. W takim duchu powstają nowoczesne laboratoria edukacyjne dedykowane szkołom. Rozwiązanie od Skriware – SkriLab – obejmuje przedmioty, takie jak fizyka, chemia, biologia, geografia, technika, informatyka, matematyka czy nauczanie wczesnoszkolne. Ze względu na atrakcyjne elementy takie jak druk 3D, roboty edukacyjne, czy platformy online do modelowania 3D może znacząco uatrakcyjniać zawarte w podstawie programowej przedmioty nauczania. Jego głównym zadaniem jest rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia, projektowego podejścia do zadań i pracy zespołowej.

Elementy laboratorium zaimplementowane zostały m.in. w ZSO8 w Gdyni, czyli szkole, która zyskała miano Microsoft Showcase School.

­– Roboty edukacyjne od Skriware wykorzystywane są zarówno na zajęciach z młodszymi dziećmi, jak i starszymi uczniami szkoły podstawowej, a także liceum. Służą rozwijaniu pracy zespołowej, nauce programowania, projektowania labiryntów, rozwijają myślenie analityczne, matematyczne, skupienie uwagi. Stanowią bardzo duży czynnik aktywizujący, uzupełnienie wiedzy „podręcznikowej”, wiedzą praktyczną. – mówi Dorota Gorzejewska, wicedyrektor szkoły. Drukarki wykorzystujemy głównie w kontekście rozwoju kreatywności i kontekstu artystycznego w formule STEAM. Uczniowie uczą się projektować i wykonywać wydruki. Robią między innymi breloki, pomoce naukowe, nagrody do konkursów, statuetki i wiele, wiele innych. W czasie pandemii drukowaliśmy także elementy przyłbic dla lekarzy. W klasach biologiczno – chemicznych SCIENCE naszego liceum planujemy wykorzystanie drukarek 3D w kontekście projektowania elementów niezbędnych w medycynie. Pokazuje to, jak można interdyscyplinarnie wykorzystać sprzęt elektroniczny w szkole. 

 

Nauczanie hybrydowe przyszłością edukacji?

 Pod koniec zeszłego roku Katalyst Education i Pi-stacja zorganizowały konferencję PowerEd. W jej trakcie 40 ekspertów z branży edukacyjnej pracowało nad rekomendacjami mającymi na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie „Jak zapobiegać wykluczeniu edukacyjnemu dzieci?”[1] Obecnie termin nauczania hybrydowego kojarzony jest, nie do końca zgodnie z prawdą, z nauczaniem części klasy w trybie zdalnym. Poprawna definicja zakłada samodzielną naukę uczniów z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.

 

Dzięki temu uczniowie uczą się brać odpowiedzialność za swój proces edukacji i kształtują samodzielność, a nauczyciele zyskują dodatkowy czas na pracę z dziećmi, które tego potrzebują. W tę koncepcję idealnie wpisuje się serce SkriLabu – Skriware Academy, czyli platforma online dla nauczycieli. Zawiera ona scenariusze lekcji, które przygotowane zostały z myślą o nich. Scenariusze oprócz kart pracy i materiałów dla uczniów uwzględniają także czas na samodzielną pracę i research podopiecznych. Wersja demo platformy jest darmowa, zawiera kilka propozycji gotowych scenariuszy, materiały dla uczniów oraz 21 kursów dla nauczycieli. Logowanie możliwe jest po kliknięciu tutaj. Darmowy jest także dostęp do narzędzi modelowania 3D takich jak Creator i 3D Playground, dzięki którym każdy może samodzielnie rozwijać przydatne w przyszłości umiejętności. Dostęp do narzędzi znajduje się na stronie Skrimarket.

 

Nowoczesne laboratorium w edukacji inkluzywnej

Rozwiązanie proponowane przez Skriware stanowi także nieocenione wsparcie w procesie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami. Laboratorium otrzymało pozytywną ocenę w ewaluacji Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie jako narzędzie edukacji zintegrowanej.

 

Drukarka 3D pozwala na druk modeli, które ożywiają teoretyczne zagadnienia tłumaczone podczas lekcji, wspierają procesy poznawcze osób niedowidzących dając możliwość użycia zmysłu dotyku, aktywizują uczniów manualnie i ruchowo. Klocki konstrukcyjne SkriKit wspomagają rozwój motoryczny uczniów, pozwalają ćwiczyć skupienie i precyzję, a zajęcia z użyciem robotów edukacyjnych wymagają aktywności ruchowej, wiedzy technicznej, obserwacji i testowania. SkriBoty wspierają również proces przyswajania wiedzy u uczniów z zaburzeniami zachowania. Zajęcia mogą być dodatkowo uatrakcyjniane dzięki zawartym w zestawie matom i kartom edukacyjnym.

 

Jak zdobyć środki na sprzęt do szkoły?

Skriware chce pomagać szkołom w znajdowaniu źródeł finansowania prowadząc program „STEAM edukacja w każdej szkole”, który w sierpniu 2020 r. otrzymał Patronat Honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Jego celem jest pomóc zainteresowanym szkołom w poszukiwaniu finansowania.

 

Istnieje wielu przedsiębiorców chętnych do wsparcia lokalnych społeczności. To właśnie współpracując z zewnętrznymi sponsorami Skriware udało się wdrożyć nowoczesny sprzęt do ponad 50 polskich szkół. Najświeższym przykładem jest SP2 w Puszczykowie, która w lutym otrzymała sprzęt dzięki wsparciu programu mentoringowego InCredibles zainicjowanego przez Sebastiana Kulczyka, czy 6 szkół podstawowych i jeden ośrodek kształcenia zawodowego na Śląsku, które otrzymały takie laboratoria dzięki spółce E003b7 z grupy Rafako SA.

 

 

Startup ma także doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania w programach organizowanych zarówno z inicjatywy rządowej, jak i prywatnych przedsiębiorstw. Chcąc dzielić się zdobytą wiedzą, wspiera placówki szkolne zainteresowane nabyciem SkriLabu w pozyskiwaniu środków.

 

Jednym z przykładów może być projekt Aktywna Tablica SPE, w którym to laboratorium wzbogacone o pakiety terapeutyczne mTalent stanowi gotową ofertę skrojoną na miarę i wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021. Więcej o inicjatywie przeczytać można na stronie Aktywna Tablica SPE.

 

Istnieje także wiele organizacji wspierających działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, oświaty, wychowania oraz nauki, z których korzystać mogą szkoły. Skriware zachęca do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej lub bezpośrednio na adres mailowy [email protected]. Wspólnie jesteśmy w stanie gwarantować nauczycielom i uczniom dostęp do nowoczesnych, praktycznych i efektywnych narzędzi wspierających zdobywanie wykształcenia na miarę 21.wieku!

 

Więcej o programie i laboratorium edukacyjnym przeczytać można na stronie Skriware:

Program „STEAM edukacja w każdej szkole

Laboratorium edukacyjne SkriLab

 

[1]  Pełen raport z rekomendacjami do pobrania na: https://power-ed.pl/.