OGŁOSZENIE. SZKOŁA 4.0 – Szkoła liderów współczesnej edukacji

Myśląc o nowoczesnej szkole, która przygotuje uczniów do wdrożenia Gospodarki 4.0 nie można zapomnieć o usprawnieniu procesów zarządzania i komunikacji, które odciążą organ prowadzący i dyrektora od biurokracji i pozwolą skupić się na ważnych sprawach rozwojowych.

 

SZKOŁA 4.0. to intensywnie wdrażany w Polsce i na świecie model działania placówek oświatowych, który ściśle łączy się ze Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 (UCHWAŁA NR 195/2020 RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2020 r). Pojęcie Szkoły 4.0, wiąże się bezpośrednio z gwałtownym przyrostem kompetencji cyfrowych w pracy z aplikacjami, a także wykorzystanie platform, które poprzez inteligentne, dynamiczne generatory druków, stopniowo zastępują uciążliwe wytwarzanie przez dyrektora i nauczycieli stosy dokumentacji i oszczędzają wiele cennego czasu, który można efektywniej spożytkować na działania podnoszące jakość pracy placówki.

Z funkcjonowaniem SZKOŁY 4.0. mają ścisły związek kompetencje jakie muszą rozwijać nauczyciele i kadra kierownicza oświaty jak i umiejętności uczniów, oraz rodziców, którzy skupieni wokół idei uczenia się przez całe życie, rozwiną potencjał dla przyszłych zasobów kadrowych firm, przedsiębiorstw, uczelni… Innymi słowy – GOSPODARKI 4.0.

Jednak, przejście do Gospodarki 4.0 należy zacząć od SZKOŁY 4.0, która jest centrum rozwoju kompetencji kluczowych każdego społeczeństwa, a wyposażona w odpowiednie narzędzia, w tym innowacyjne technologie, aplikacje oraz dostęp do usług online, będzie w naturalny sposób oddziaływać na społeczność lokalną, w zakresie procesu uczenia się, wychowania, profilaktyki, współpracy i współdziałania. Uczenie się w sytuacji globalnego lockdawn’u nabrało szczególnego wymiaru, uczą się starsi i młodsi począwszy od obsługi narzędzi, a skończywszy na nowych sposobach zdobywania i przetwarzania wiedzy. Przykładem są doświadczenia w zakresie organizacji zdalnego nauczania od marca 2020 r.- aktualnie nie sposób wyobrazić sobie szkołę lub przedszkole, które będzie pozbawione świadomej kadry, elastycznej i szybko uczącej się, nowych technologii i sposobów pracy, wspieranych nowoczesnymi technologiami, komunikacji lub prowadzeniu dokumentacji. Szczególnie ważne, aby w kolejnych latach, w placówkach przybywało nie tylko wysokiej jakości sprzętu, ale i umiejętności wykorzystania konkretnych narzędzi, w tym inteligentnych systemowych rozwiązań, które wyręczą nauczyciela i dyrektora z działań powtarzalnych, będą wsparciem w procesach samorozwoju i rozwijania kompetencji kluczowych, bez których nie możemy mieć poczucia, że społeczeństwo będzie gotowe na elastyczne i szybkie podejmowanie nowych wyzwań, które sprawią, że proces uczenia się sprosta wymaganiom przyszłego rynku pracy i rozwoju gospodarki. Na terenie poszczególnych miast i powiatów, placówki powinny mieć do dyspozycji rozwiązania, które wprowadzą każdą szkołę, przedszkole, w system SZKOŁY 4.0. uwzględniając przy tym zarówno rozwój kompetencji członków społeczności jak również zestaw cyfrowych narzędzi. Myśląc o cyfryzacji edukacji musimy również spojrzeć na obszar zarządzania i organizacji pracy placówki, zlecone zadania dyrektora i obszar pracy administracyjnej, gdzie mino istniejących rozwiązań cyfrowych, nadal pozostaje bardzo czasochłonny. Naprzeciw temu wychodzi pierwszy w Polsce Zintegrowany System Zarządzania Placówkami Edukacyjnymi SOKRATES System, który w 2018 r. powstał jako „Generator oceny pracy nauczycieli”, a w 2019 roku wzbogacił się o generatory dokumentacji awansu zawodowego i nadzoru pedagogicznego. 2020 rok to kolejne kroki w rozbudowie systemu o moduł zdalnego nauczania i moduł doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów, a obecnie trwają prace nad budową pierwszego inteligentnego e-dziennika. Każdy dyrektor ma możliwość bezpłatnego, testowego włączenia swojej szkoły lub przedszkola w SOKRATES System, a tym samym bezpośredniego usprawnienia jej działalności jako PRZEDSZKOLA czy SZKOŁY 4.0. – Placówki liderów współczesnej edukacji.

SOKRATES System to:

Moduł I

PRO MANAGER- INTELIGENTNE GENERATORY DOKUMENTACJI SZKOLNEJ, NADZORU PEDAGOGICZNEGO, KONTROLI ZARZĄDCZEJ, OCENY PRACY NAUCZYCIELA, AWANSU ZAWODOWEGO,

Moduł II

EDU SKILL – PLATFORMA DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI, ROZWIJANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW ORAZ WSPIERANIA RODZICÓW W WYCHOWYWANIU DZIECI,

Moduł III

EDU CLASS – WITRUALNE KLASY Z SYSTEMEM KOMUNIKACJI I FUNKCJAMI E-DZIENNIKA,  WIRTUALNY POKÓJ NAUCZYCIELSKI.

 

Skorzystaj z oferty bezpłatnego dostępu i zarejestruj swoją szkołę lub przedszkole w SOKRATES System lub uzyskaj pełny dostęp w cenie jednego szkolenia

Więcej informacji na www.systemsokrates.pl i pod numerem tel. 32 281 33 82 i 32 281 60 32 , mail: [email protected]

 

Anna Stalmach-Tkacz, ekspert do spraw nowych rozwiązań prawnych w oświacie,

 dyrektor akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli

 Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES