Ogłoszenie. SZKOŁA BEZ BARIER. SCHODOŁAZY taniej niż myślisz!

Firma Euromobil od wielu lat zajmuje się kwestią niepełnosprawnych dzieci w szkołach i przedszkolach. Naszą główną motywacją jest dbanie o to, by mogły w pełni cieszyć się dzieciństwem bez barier

Uczniowie na wózkach inwalidzkich to 1 proc. dzieci i młodzieży. Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578) uczniowie powinni mieć zapewniony w szkole specjalistyczny sprzęt, a budynki placówek oświatowych powinny być  dostosowane dla dzieci na wózkach inwalidzkich.

Nasza firma, która funkcjonuje na rynku już ponad 20 lat, chciałaby sprawić, aby szkoły były dla nich bezpieczniejsze oraz przyjaźniejsze, dlatego proponujemy Państwu naszą nową ofertę. Mamy wiele różnych modeli schodołazów, które ułatwią życie osobom niepełnosprawnym w całej Polsce, nie tylko uczniom, ale także ich rodzicom i nauczycielom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a specjalna promocja sprawi, że każdą placówkę oświatową będzie na nie stać!

Oferujemy kilkanaście modeli schodołazów najwyższej jakości austriackiej firmy SANO, które rozwiązują problem pokonywania barier architektonicznych. Zaletą schodołazów jest łatwość obsługi, niska waga oraz możliwość używania ich na różnych schodach tego samego budynku. Schodołazy nie są przymocowane na stałe, dlatego korzystanie z nich nie podlega żmudnym uzgodnieniom z Urzędem Nadzoru Technicznego. W celu przystosowania obiektów użyteczności publicznej – w tym placówek oświatowych – do wymogów stawianych przez ustawodawcę firma Euromobil proponuje wynajem bądź zakup schodołazów. Przykładowa umowa najmu na okres trzech lat to koszt jedynie od 500zł netto miesięcznie. A może być jeszcze taniej!

W ofercie mamy też schodołazy towarowe, które skutecznie pomogą we wnoszeniu dokumentów, mebli oraz innych ciężkich urządzeń. Dla szkół oferujemy darmową prezentację schodołazów na terenie całej Polski!

Dzięki konsultacjom z naszą firmą oraz doborem odpowiedniego modelu schodołazu setki urzędów, szkół, bibliotek, ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej, sądów zostało już przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Ale nadal tysiące obiektów użyteczności publicznej nie spełnia wymogów wynikających z ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, które w art. 59a.1. zobowiązuje do zapewnienia dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Co więcej, ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w art. 32.1 umożliwia złożenie skargi do Prezesa PFRON na brak dostępności obiektu, a w art. 34.1. ustawodawca przewiduje możliwość nałożenia grzywny za niedopełnienie terminowego nakazu przystosowania budynków użyteczności publicznej.

Schodołazy pozwalają szybko dostosować się do wymogów prawa i uniknąć kar! Ale przede wszystkim otworzyć się na osoby z niepełnosprawnościami.

EUROMOBIL Sp. z o.o.
Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny
tel. / faks (46) 874 50 20, 607 44 77 77
www.emobil.com.pl
e-mail: [email protected]