OGŁOSZENIE. Szkoła czas start – jak odpowiednio się do tego przygotować?

Trwającą inflacja oraz wzrost cen produktów i usług znacznie wpływają na sytuację ekonomiczną całego naszego społeczeństwa. Koszty życia wciąż rosną, a płace w większości przypadków stoją w miejscu. Sytuacja ta szczególnie dotyka tych, którzy zarabiają najmniej, w tym niestety również nauczycieli. A co w przypadku nieprzewidzianych sytuacji?

Bezpieczeństwo w trakcie roku szkolnego

Mijające miesiące dla sporej części kadry oświatowej wcale nie były czasem odpoczynku. Prawie co piąty nauczyciel dorabiał do pensji. Mityczne wakacje nie miały więc wiele wspólnego z wyobrażonym przez wielu odpoczynkiem – wypełniała je przede wszystkim praca. Czasy wzmożonej inflacji są ciężkie dla sporej grupy społeczeństwa – na tej sytuacji gospodarczej cierpią jednak przede wszystkim portfele tych, którzy zarabiają najmniej,  czyli często właśnie nauczycieli.

Zapewne jeszcze trudniej będzie w ciągu roku szkolnego, bo inflacja i wzrost cen nie maleją. A codzienność nauczyciela to nie tylko wymagająca praca, ale także ogromna odpowiedzialność związana ze stałym sprawowaniem kontroli nad dziećmi.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciel zobowiązany jest „rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą”. I to właśnie jest obszar, gdzie pojawiają się zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. A wiadomo, że zakres wykonywania tych obowiązków niesie ze sobą ryzyko związane z błędami czy wypadkami, które mogą wpłynąć na dzieci, personel szkoły lub samego nauczyciela. Dlatego warto wiedzieć że narażenie uczniów na wypadek, utratę zdrowia lub życia może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. To jednak nie wszystko – oprócz niedostatecznej opieki nad uczniami czy niedopełnienia obowiązków opiekuńczych oraz  nadzorczych – nauczyciel może być również pociągnięty do odpowiedzialności za niedbalstwo w nadzorze uczniów. Co to oznacza? Ano tyle, że jeśli uczeń naruszy prawo i spowoduje szkody, a stanie się to ze względu na nienależytą staranność w opiece z winy nauczyciela, to może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Można się przed tym jednak zabezpieczyć. A przynajmniej zminimalizować straty finansowe. Mowa oczywiście o wykupieniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jako istotnego zabezpieczenia.

Czemu warto wykupić OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla nauczycieli zapewnia ochronę finansową w przypadku, gdy nauczyciel stanie przed roszczeniem związanym z jego działalnością zawodową. Może obejmować sytuacje, w których uczniowie doznają obrażeń fizycznych, emocjonalnych lub materialnych w wyniku działań nauczyciela, które można uznać za nieodpowiednie lub niewłaściwe. A wiadomo, że pomimo największej staranności, błędy mogą się zdarzyć. Z informacji zebranych przez Dział Likwidacji Szkód NAU S.A., szkoła jest na drugim miejscu pod kątem najczęstszych miejsc wypadków. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi w trakcie lekcji wychowania fizycznego w salach gimnastycznych i na boiskach, ale też na korytarzach i schodach czy na placach zabaw przy szkole. Najczęstsze są złamania i zwichnięcia rąk i nóg, urazy i skręcenia oraz uszkodzenia lub rozcięcia głowy, twarzy czy dłoni.

 

Co daje ubezpieczenie OC?

W jakich sytuacjach chroni OC? Odszkodowanie przysługuje w przypadku jeśli szkoda powstała w wyniku niewłaściwego nadzoru nad podopiecznymi oraz wskutek zaniedbania leżącego po stronie nauczyciela w stosunku do poszkodowanego ucznia, ale również jeśli to podopieczny wyrządził szkodę innej osobie lub rzeczy wskutek niewłaściwego nadzoru sprawowanego przez nauczyciela. I obejmuje to zdarzenia, które nastąpił nie tylko w trakcie zajęć w szkole, ale też wycieczek czy wyjść do kina, zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych. Zakres ubezpieczenia często można też poszerzyć o wyjazdy zagraniczne i szkody powstałe poza terytorium RP.

Natomiast, trzeba też pamiętać, że pomimo wykupionego OC odpowiedzialność może być ograniczona lub w ogóle wyłączona, na przykład jeśli szkody zostały wyrządzone umyślnie lub wskutek używania pojazdów mechanicznych (lądowych, wodnych lub powietrznych). Takich wyłączeń jest kilka, warto się z nimi zapoznać, żeby mieć pewność na co zwrócić szczególną uwagę.

 

Zabezpiecz się przed dodatkowymi kosztami

OC ma chronić nauczyciela przed dodatkową odpowiedzialnością bądź stratami finansowymi poniesionymi wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dzięki wykupionej polisie roszczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem przechodzą z nauczyciela bądź szkoły bezpośrednio na ubezpieczyciela, ograniczając tym samym ryzyko znacznych strat finansowych.

I choć ubezpieczenie OC wykonywania zawodu nauczyciela nie jest obowiązkowe, to za niewielką składkę może otrzymać kompleksową ochronę ubezpieczeniową w ramach wszystkich placówek oświatowych, w których się pracuje.

 

***

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa, jako firma ubezpieczeniowa od 25 lat związana z branżą oświatową, oferuje OC zawodowe dla nauczyciela i pracownika oświaty jako pakiet dodatkowy do Programu Bezpieczna Rodzina* – już od 4 zł/mies.

Warto dodatkowo zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków – może to ochronić od płacenia wielotysięcznych odszkodowań, na które w obecnej sytuacji ekonomicznej zdecydowanie nie chciałby sobie pozwolić nikt.

 

* Program Bezpieczna Rodzina to najczęściej wybierany dodatek do grupowego ubezpieczenia pracowniczego na życie. Pozwala zoptymalizować świadczenia życiowe – ponad 30% wyższa wypłata przy niewielkim wzroście składki.

Program powstał z myślą o nauczycielach, wszystkich pracownikach oświaty oraz jednostek samorządu terytorialnego – w różnym wieku, o różnych potrzebach i możliwościach finansowych. Za niewielką cenę możesz zapewnić sobie oraz bliskim kompleksową ochronę na wypadek różnych zdarzeń, niezależnie od wieku, na każdym etapie życia – od narodzin, aż do późnej starości.