OGŁOSZENIE. Zgłoszenia do programu Aktywna Tablica tylko do wtorku! Skorzystaj z gotowych wniosków

Ruszył program Aktywna Tablica! W bieżącej edycji harmonogram jest bardzo napiętyszkoły mają czas na złożenie wniosku tylko do 27 października!

Beneficjenci Programu w 2020 roku:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019
  • szkoły ponadpodstawowe (NOWOŚĆ w tej edycji programu).

Wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

 

Środki na realizację programu:

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.*

Szkoły mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości maksymalnie
17 500 zł (14 000 zł ze środków budżetu państwa i 3500 zł wkładu własnego organu prowadzącego*).

 

*Rodzaj wkładu własnego:
– wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie
– wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem:

– interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
– tablice interaktywne z projektorem ultraogniskowym
– tablice interaktywne bez projektora ultraogniskowego
– projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe
– głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku.

Szkoła może wnioskować również o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki.

Jakie produkty wybrać?

Zachęcamy do wyboru monitorów interaktywnych Avtek – najbardziej popularnych monitorów w Polsce.

Dlaczego Avtek?

Na przestrzeni trzech lat realizacji programu „Aktywna tablica” wyraźnie widać zmianę w preferencjach zakupowych szkół. Od 2017 odnotowaliśmy ogromny wzrost popularności monitorów interaktywnych kosztem tablic interaktywnych, zmieniły się również oczekiwania wobec tych pierwszych” – informuje Marcin Stefanow, dyrektor marketingu ViDiS SA.Najczęściej wybieranym modelem nie jest już najmniejszy rozmiar 55”. Palmę pierwszeństwa z ogromną przewagą (ponad 70% według danych sprzedażowych ViDiS SA.!) przejęły monitory o przekątnej 65”, które są również minimalnym rekomendowanym przez nas rozmiarem do klas o średnich rozmiarach. Popularność w szkołach szybko zyskują duże monitory 75”, co przed programem było trudne do wyobrażenia. Jak pokazują dane firmy consultingowej FutureSource, monitory interaktywne Avtek (Avtek.pl) stanowiły w 2019 ponad 40% wszystkich zakupów w tej grupie produktów. Polska marka Avtek obecna na rynku od niemal 15 lat niezmiennie cieszy się dużą popularnością i zaufaniem wśród klientów i użytkowników edukacyjnych.”

Marcin Stefanow, dyrektor marketingu ViDiS SA

 

POBIERZ OFERTĘ SPECJALNĄ

 

Pobierz gotowe wnioski

Harmonogram Programu w roku 2020:

  • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.
  • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.
  • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Konsultantami Edukacyjnymi, którzy doradzą w kwestiach doboru rozwiązań sprzętowych dla szkół

ZNAJDŹ KONSULTANTA W TWOJEJ OKOLICY

 

Służymy pomocą w wypełnieniu wniosków pod numerem telefonu: +48 728 430 633

 

AVTEK – JAKOŚĆ DOCENIONA PRZEZ TYSIĄCE NAUCZYCIELI