Olga Tokarczuk odebrała doktorat honoris causa UW. „Atak na wolną Ukrainę jest dla mnie atakiem na Europę”

Chciałabym pokłonić się nisko Ukraińcom i Ukrainkom brutalnie zaatakowanym przez moskiewski reżim. I choć brakuje słów na takie barbarzyństwo, chcę wyrazić moją solidarność, wsparcie i dodać im otuchy. Atak na wolną Ukrainę jest dla mnie atakiem na Europę. Stan wojenny nie ma granic, raz rozpoczęta wojna będzie się działa w naszych umysłach, aż nie zrobimy wszystkiego, żeby ją zakończyć – mówiła Olga Tokarczuk  odbierając w środę wieczorem tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Noblistka mówiła, że ze względu na obecną sytuację miała wątpliwości, czy wygłaszać przygotowany półtora roku temu wykład, który jest „w jakimś stopniu optymistyczny”.

– W czasie tak marnym, wojennym, gdy powraca cenzura, gdy za karę odwołuje się dyrektorów teatrów odbierając kulturze wolność artystycznego wyrazu, kiedy próbuje się wprowadzić anachroniczną programowo reformę oświaty w duchu nadzorowania i kontroli, kiedy buduje się mur przez Puszczę Białowieską – wymieniała.

Zdecydowała się jednak wygłosić wykład zatytułowany „Wróżenie z nauki”.  – Mam wielkie zaufanie do nauki i wierzę, że nie jest ona spisem faktów i zbiorem ich teoretycznych objaśnień, ale oferuje nam potężną i prężną wizję ciągle zmieniającej się rzeczywistości – powiedziała pisarka.

Podczas wykładu Tokarczuk podkreśliła, że „dzisiejszy moment, kiedy tu stoję przed wami, jest wyjątkowy w całym moim życiu”. – Jest to uznanie mojej pracy przez najważniejszą dla mnie uczelnię, moją Alma Mater – dodała.

– Oryginalna i niepowtarzalna twórczość Olgi Tokarczuk stanowi uzupełnienie spojrzenia naukowego na świat. Jesteśmy dumni, że noblistka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Nadanie jej tytułu doktora honoris causa to szczególna chwila dla społeczności naszej uczelni – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, komentując wyróżnienie dla noblistki.

Wniosek o nadanie doktoratu honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego został złożony przez Wydział Polonistyki i Wydział „Artes Liberales”. Promotorem doktoratu został prof. Andrzej Mencwel z Wydziału Polonistyki.

16 grudnia 2020 roku Senat UW przyznał przez aklamację Oldze Tokarczuk tytuł doktora honoris causa UW. Ze względu na pandemię organizacja uroczystości została przesunięta w czasie na 23 lutego 2022 roku.

(JK, GN)

Fot: Fundacja Olgi Tokarczuk/Twitter

“Czuły narrator”. Pełny tekst wykładu noblowskiego Olgi Tokarczuk

Olga Tokarczuk do nauczycieli: Życzę Wam wytrwałości, zdrowia i empatii