OPZZ i Lewica domagają się zakazu zwalniania związkowców do czasu ogłoszenia wyroku sądu. Jest projekt ustawy

OPZZ wspólnie z Lewicą przedstawiło w Sejmie projekt ustawy gwarantujący bezpieczeństwo działaczy związkowych. Projekt zakłada, że to pracodawca będzie musiał udowodnić przed sądem prawo do zwolnienia związkowca. Tym samym pracodawca do czasu wydania wyroku nie będzie mógł – tak po prostu – pozbyć się związkowca z zakładu.

„W Polsce nieuczciwym pracodawcom opłaca się zwalniać liderów i liderki związków zawodowych. Co z tego, że prawo teoretycznie chroni związkowców, skoro sprawy o przywrócenie do pracy ciągną się latami. Nawet, jeżeli pracodawca przegra proces, to często dzięki zwolnieniu osób stojących na czele związku, udaje mu się skutecznie rozwalić organizację związkową” – podkreśla na swojej stronie OPZZ.

Projekt popierają również inne związki zawodowe. Na wtorkowej konferencji prasowej posłowie Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Maciej Konieczny wystąpili wraz z przedstawicielami organizacji związkowych – m.in. Solidarności, OPZZ, Inicjatywy Pracowniczej oraz organizacji związkowej działającej w mBanku.

„III RP została zbudowana na barkach związków zawodowych, pracowników i pracownic, którzy walczyli nie tylko o wolność, ale także o bezpieczeństwo materialne. Zorganizowanie weszli w III RP. Jednocześnie ostatnie dekady pokazują, że te same związki zawodowe i praktyki są przez III RP źle widziane. Cały czas związkowcy są szykanowani, cały czasu utrudnia się im działalność związkową” – powiedziała posłanka Dziemianowicz-Bąk.

Jak podkreśliła, projekt OPZZ i Lewicy pozwala na faktyczną ochronę działaczy związkowych. „Tak, żeby żaden pracownik nie musiał zastanawiać się, czy nic nie będzie mu groziło z powodu zapisania się do związku zawodowego. Nie może być tak, że za walkę o prawa swoje i swoich koleżanek i kolegów grozi zwolnienie. Nie może być tak, że jeżeli do tego zwolnienia dojdzie, to pracownik będzie musiał toczyć wieloletnią sądową batalię, w ogóle móc marzyć o przywróceniu do pracy albo zadośćuczynieniu. Odpowiedzialność musi być po stronie silniejszego” – stwierdziła.

Więcej na temat założeń projektu można przeczytać tutaj

(JK, GN)

Zapraszamy do głosowania w naszej ankiecie:

Czy uczniowie - uchodźcy wojenni z Ukrainy powinni zostać zwolnieni z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Związkowcy zwalniani z pracy za promowanie związków zawodowych. RPO pyta głównego inspektora pracy o kontrole