OPZZ: Święto Pracy – walka o prawo do pracy i godnej płacy

1 maja to międzynarodowy dzień solidarności ludzi pracy. Dzień, w którym pracownicy i związkowcy na całym świecie przypominają o prawie do godnej pracy i godnego życia – czytamy w odezwie OPZZ. Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system emerytalny – przypomina centrala związkowa.

 

W pierwszomajowej odezwie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych czytamy min.:

“W dalszym ciągu praca w Polsce dla milionów Polek i Polaków nie spełnia podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Praca powinna być podstawowym źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Niezbędne jest dalsze ograniczanie >>śmieciowego<< zatrudnienia! Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system emerytalny. Niezbędne są aktywne systemy wsparcia państwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy oraz przywrócenia do aktywności zawodowej bezrobotnych”.

“Nadal aktualne są w Polsce: potrzeba działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników, w tym zagranicznych i bezrobociem”.

“Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych aktywnie zabiega o wdrożenie zarówno w Polsce jak i całej Unii Europejski zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Postulujemy wprowadzenie odpowiedniego prawa europejskiego w tym zakresie, jak również wprowadzenie w życie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych”.

“1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i  podejmowania pracy za granicą, europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne to wartości, które zdecydowana większość obywateli naszego państwa postrzega pozytywnie”.

OPZZ zaprasza na obchody Święta Pracy, które organizuje lub w których uczestniczy w całym kraju:

Warszawa – godzina 11:00, złożenie kwiatów w Cytadeli Warszawskiej – Brama Straceń; -godzina 12:30, złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym pierwszą manifestację P.P.S. – Warszawa, Plac Grzybowski; godzina 12:00, złożenie kwiatów pod pomnikiem I. Daszyńskiego;

Gdańsk – godzina 11:00, pochód 1-szo majowy, pomnik Jana III Sobieskiego

Bydgoszcz – godzina 11:00, manifestacja, Plac Wolności

Opole – godzina 11:00, złożenie kwiatów pod pomnikiem pamięci boju o województwa opolskiego, Plac Wolności.

Lublin – godzina 11:00, złożenie kwiatów, Plac Litewski

Łódź – godzina 10:00, pasaż Schillera

Kraków – godzina 11:00, złożenie kwiatów pod pomnikiem I. Daszyńskiego

Kielce – godzina 9:45, pochód 1-szo majowy, pomnik Henryka Sienkiewicza.

Szczecin – godzina 11:00, złożenie kwiatów, pomnik Czynu Polaków.

(DK, GN)

Źródło: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/1-maja-swieto-pracy

Ilustracja: Wiec PPS na Rynku Głównym przed Sukiennicami w Krakowie (1 maja 1936 r.). Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego – Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny – Archiwum Ilustracji

Czytaj też:

129 lat temu po raz pierwszy obchodzono święto 1 Maja – portal Dzieje.pl