OPZZ: UE stanowi jedno z najlepszych do życia miejsc na świecie. Przystąpienie Polski do Unii poprawiło jakość życia polskich pracowników

To decyzja znacząco osłabiająca pozycję Polski w Unii Europejskiej – podkreśliło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w reakcji na wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie wyższości prawa polskiego nad prawem unijnym

“Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z zaskoczeniem przyjmuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące niezgodności przepisów Traktatu o UE, podpisanego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. To decyzja znacząco osłabiająca pozycję Polski w Unii Europejskiej. Przypominamy, że obecny skład Trybunału Konstytucyjnego jest obarczony konstytucyjną wadą wynikającą z niewykonania orzeczenia Trybunału z dnia 3 grudnia 2015 roku” – czytamy w stanowisku OPZZ.

Porozumienie przypomniało, że przystępując w 2004 r. do Unii Europejskiej obywatele Polscy wyrazili zgodę na przyjęcie całego prawodawstwa unijnego.

“Unia Europejska to nie restauracja, w której – jak z karty dań, będziemy wybierać sobie jakie instytucje i jakie przepisy prawne będą nam odpowiadały. Chcąc korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa, musimy przestrzegać wartości, praw i obowiązków z tym związanych” – przypomniało OPZZ. Tym bardziej, że zgodnie z art. 9 Konstytucji Polska „przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”.

OPZZ ostrzegło przed politykami nawołującymi do poluzowania związków Polski z UE lub do wystąpienia ze Wspólnoty. “Przedstawianie przez niektórych polityków rzekomych korzyści wynikających z opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej jest demagogiczne i niezgodne ze stanem faktycznym. Pomijanie obecnego globalnego kontekstu geopolitycznego jest skrajnie nieodpowiedzialne” – czytamy w stanowisku.

I dalej: “Unia Europejska, dzięki jej prawnemu i instytucjonalnemu dorobkowi społecznemu i pracowniczemu, należy do najlepszych miejsc do życia na świecie. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej znacząco poprawiła się nam jakość życia i warunki pracy. Nie budzi wątpliwości, że swoboda przepływu pracowników w ramach jednolitego rynku przyczyniła się także do wzrostu wynagrodzeń pracowników w Polsce. Musimy o tym pamiętać i być tego świadomi”.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprotestowało przeciwko “coraz powszechniejszej retoryce rządzących przedstawiających Unię Europejską nie jako wspólnotę narodów, której Polska jest członkiem, ale jako byt odrębny od Polski”.

“Polska jest pełnoprawnym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej to jednocześnie obywatele Unii Europejskiej. Unia Europejska to my!” – podsumowało OPZZ.

(PS, GN)