ORE zorganizował konferencję o kard. Stefanie Wyszyńskim. Głównym mówcą minister Czarnek

„Kardynał Stefan Wyszyński. Wychowawca, nauczyciel i mąż stanu” – to temat konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wykład inaugurujący konferencję wygłosił minister edukacji Przemysław Czarnek, czyli zwierzchnik dyrektora ORE

Szef MEiN mówił na temat „Nauczania społecznego Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. – Gdy pochylamy się nad postacią Stefana Kardynała Wyszyńskiego to ten rys jego charakteru wybija się na plan pierwszy – mogli usłyszeć uczestnicy konferencji z ust ministra edukacji.

– Stanowiła go jedność i harmonia wszystkich cech jego osobowości. Publikacje prymasa z zakresu nauki społecznej wynikały z jego wnikliwej obserwacji życia społecznego oraz doświadczenia kontaktów i rozmów z najróżniejszymi środowiskami społecznymi – dodał.

Wydarzenie objęte było „honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, dr. hab. Przemysława Czarnka oraz Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza”.

Konferencję na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizował Ośrodek Rozwoju Edukacji, czyli publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez ministra edukacji. Celem ośrodka jest, jak można przeczytać na jego stronie internetowej, „podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania”.

„Postać Prymasa Tysiąclecia i jego nauczanie zostanie ujęte przez prelegentów w bardzo szerokich kontekstach, a zapowiedziane referaty poświęcone są m.in. znaczeniu Wyszyńskiego dla Kościoła powszechnego czy jego nauczaniu etycznemu” – mogliśmy przeczytać w zapowiedzi konferencji.

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać wykładu m.in. na temat „chrześcijańskiej koncepcji Europy” w ujęciu patrona imprezy, prezentacji ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Prymas Tysiąclecia naszym patronem” przygotowanej przez Szkołę Podstawową nr 50 w Lublinie, a także wykładu pt. „Prymas Stefan Wyszyński – wychowawca w duchu prawdy i miłości” i wykładu „Kardynał Stefan Wyszyński w Kościele Powszechnym”.

fot. Facebook/MEiN

(PS, GN)