PAH zaprasza szkoły do współpracy

W nowym roku szkolnym Polska Akcja Humanitarna ruszy z kolejnymi edycjami programów z edukacji globalnej skierowanymi do szkół i przedszkoli.

Do 3 września br. PAH prowadzi nabór do programu „Globalnie i Krytycznie w Szkole”. To roczny, bezpłatny program dla nauczycieli klas VII i VIII klas szkół podstawowych oraz II i III klas szkół ponadpodstawowych. Pierwszy semestr będzie koncertował się na naszych powiązaniach ze światem i współodpowiedzialności za to, co się na nim dzieje. Celem współpracy w drugim semestrze będzie natomiast wzbudzenie empatii wobec grup traktowanych stereotypowo ze względu na kolor skóry i pochodzenie, a także rozwój umiejętności krytycznego myślenia wobec przekazów medialnych dotyczących spraw globalnych.

Drugi program PAH to „Lekcje Pomagania”, którego celem jest wprowadzenie w zagadnienie humanitaryzmu oraz pomocy ludziom bez względu na pochodzenie. Program skierowany jest do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, bibliotek i placówek wychowawczo-oświatowych. Program składa się z cyklu 8-10 lekcji w semestrze lub roku szkolnym na temat mądrego pomagania innym.

Polska Akcja Humanitarna zorganizuje też „Godziny Wychowawcze ze Światem”, czyli całoroczny cykl zajęć pomagających zgłębiać wyzwania współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze. Fundacja kładzie też nacisk na kształtowaniu postaw, które pomogą uczynić świat bardziej sprawiedliwym w przyszłości.

Natomiast „Świat w Przedszkolu” jest programem skierowanym do grup 5-cio i 6-ciolatków. Program jest bezpłatny, można go zrealizować w trakcie jednego semestru lub całego roku. Jego celem jest pokazanie poprzez zabawę i rozmowy, że wszyscy jesteśmy częścią świata. Odległe geograficznie wydarzenia wpływają na nas i mamy wpływ na to co się dzieje na innych kontynentach. Program wpisuje się w założenia edukacji globalnej i skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu współzależności oraz wzmacnianiu otwartości na różnorodność.

Więcej na temat programów PAH – TUTAJ.

(PS, GN)