„Pamięci Tych, którzy trud oświaty zapoczątkowali…” Kamień – Pomnik z tablicą pamiątkową uroczyście odsłonięty w Dębnie

W wyniku starań prezes Ireny Borysewicz i Zarządu Oddziału ZNP w Dębnie, nieopodal Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego, usytuowano głaz z tablicą w kształcie tarczy szkolnej.

Kamień – Pomnik został ustawiony w celu uczczenia jubileuszu 115. rocznicy powstania ZNP, 75-ciu lat istnienia Oddziału ZNP w Dębnie, co wiąże się z 75-letnią działalnością oświaty na terenie gminy. Kamień jest symbolem szacunku i podziękowań dla wszystkich Ludzi Oświaty. Pamiątkowa tablica zawiera słowa:

Pamięci Tych, którzy trud oświaty zapoczątkowali,
W podziękowaniu Tym, co dzieło kontynuują.
Z zachętą dla Tych, którzy będą to czynić w przyszłości…

Głównym wykonawcą i darczyńcą instalacji artystycznej była firma Jokś Budowa Maszyn z Dębna. Państwo Jokś, rozumiejąc ideę projektu, zaangażowali się całym sercem, nie szczędząc czasu i środków, aby pomnik mógł powstać.

  

Pod głazem w krypcie umieszczono kapsułę czasu dla potomnych, którą zaplanowano otworzyć za 50 lat. Umieszczono w niej pamiątki związane z działalnością związkową, są to m.in.: flaga związkowa, znaczek i złota odznaka ZNP, materiały graficzne dotyczące jubileuszów i działalności ZNP, publikacje książkowe z migawkami historii działalności Oddziału i Sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału ZNP w Dębnie, jeden z ostatnio wydanych numerów Głosu Nauczycielskiego (GN nr 36/2021), plakietki z akcji protestacyjnej oraz największego strajku w historii polskiej oświaty w 2019 r., wykonaną ręcznie przez członków Sekcji Plastycznej kartkę okolicznościową, wykaz i informacje o aktualnie działających placówkach oświatowych w gminie Dębno, informacje dotyczące powstania Kamienia – Pomnika.

W piątek 24 września br. odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy, w których uczestniczyli: członkowie ZNP, osoby niezrzeszone, mieszkańcy Dębna i okolic, delegacje ze szkół i przedszkoli wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych z powiatu i gminy, przedstawiciele władz oświatowych, dyrektorzy szkół i instytucji kulturalno-oświatowych.

W uroczystości wzięła udział także profesor UAM Irena Skipor-Rybacka, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. Z ramienia Związku swoją obecnością zaszczycili gospodarzy: prezes ZNP Sławomir Broniarz, prezes Okręgu Zachodniopomorskiego ZNP Wojciech Szczęsny i członek ZG ZNP Adam Zygmunt.

Zarząd Oddziału ZNP w Dębnie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tego przedsięwzięcia, pozostawiającego trwały ślad działalności związkowej dla przyszłych pokoleń.

Joanna Misiewicz
członek Zarządu Oddziału ZNP w Dębnie

W kapsule czasu umieszczonej pod głazem znalazły się pamiątki związane z działalnością ZNP

***

Obszerna relacja z uroczystości ukaże się w Głosie Nauczycielskim nr 40 z 6 października br.

Fotografie wykonał Alfred Borysewicz