II edycja kampanii społecznej „NIE dla smogu!”

Media i internet okazują się najskuteczniejszym narzędziem edukacji na temat zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza – wynika z raportu z badania zrealizowanego wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach II edycji kampanii społecznej „NIE dla smogu!”

Badanie wykazało, że zwiększa się informacyjna rola mediów – aż 86 proc. ankietowanych wskazało media/internet jako główne kanały informacyjne o smogu. W porównaniu z pierwszą edycją badania ze stycznia 2017 r. nastąpił wzrost popularności mediów (z poziomu prawie 66 proc. respondentów).

94 proc. ankietowanych uważa, że zanieczyszczenie powietrza ma duży lub bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. 82 proc. nauczycieli, 81 proc. rodziców i 52 proc. uczniów określiło oddziaływanie smogu na nasze zdrowie jako czynnik o bardzo dużym wpływie. Najczęściej słyszymy, że smog powoduje kaszel (78 proc.) oraz ból głowy (70 proc.). Często pojawiała się również odpowiedź o pieczeniu oczu, na którą uwagę zwraca 56 proc. badanych.

Coraz więcej osób, poza dostrzeganiem problemu, włącza się również w działania antysmogowe: zaangażowanie w nie deklaruje 80 proc. nauczycieli, 61 proc. rodziców i 45 proc. uczniów. Co upatrują jako skuteczne rozwiązanie problemu? 82 proc. ankietowanych uważa, że zaprzestanie spalania śmieci i opału złej jakości wpłynie skutecznie na zmniejszenie smogu. Na drugim miejscu plasuje się wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii – tak uważa 70 proc. naszych ankietowanych. 63 proc. badanych sądzi, że zjawisko smogu zmniejszyłoby się, gdybyśmy korzystali z komunikacji miejskiej i rowerów zamiast samochodów.

O tym, jak ważna jest edukacja w zakresie wpływu człowieka na środowisko, świadczyć może wypowiedź jednej z najmłodszych uczestniczek: „Niestety, nie podjęłam żadnych działań, głównie z powodu niesłusznego uczucia, które ciężko zwalczyć, że jedna osoba i tak nic nie zmieni”.

Badanie zrealizowane zostało w październiku 2018 r. Na 12 pytań zawartych w ankiecie przez osiem dni jej trwania opowiedziało 12 462 respondentów. W grupie badawczej przeważali uczniowie, którzy stanowili aż 53 proc. wszystkich ankietowanych. Największe zainteresowanie tematem smogu wykazała społeczność klas IV-VIII szkół podstawowych.

Organizatorzy kampanii

 

***

Kampania społeczna „NIE dla smogu!” realizowana jest wspólnie ze szkołami w całej Polsce. Jej organizatorem jest firma Librus. Partnerami merytorycznymi kampanii są Greenpeace, Polski Alarm Smogowy, Głos Nauczycielski, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, serwis Indywidualni.pl oraz PCG Edukacja. Partnerem kampanii jest firma Philips. Więcej informacji na: www.niedlasmogu.librus.pl