Nasz Patronat. Akademia Bezpiecznego Puchatka. Trwają zapisy do XI edycji programu edukacyjnego

Ruszył nabór szkół do XI edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka – programu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. To największa ogólnopolska akcja edukacyjna, poświęcona bezpieczeństwu dzieci.

Szkoły biorące udział w programie otrzymują bezpłatny pakiet materiałów opracowany w oparciu o techniki szybkiego uczenia się. Materiały te powstały we współpracy z właściwymi wydziałami Komendy Głównej Policji, a cała inicjatywa odbywa się pod patronatem honorowym większości polskich Kuratoriów Oświaty oraz Komendanta Głównego Policji.

Pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli nowy rozdział w życiu, będą stykać się na co dzień z wieloma wyzwaniami. Nawet samodzielna droga do szkoły to sytuacja rodząca potencjalne zagrożenia, przed którymi warto umieć się chronić. Akademia Bezpiecznego Puchatka pomaga nauczycielom skutecznie, ciekawie oraz w sposób dostosowany do wieku uczniów, edukować na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w internecie. Uświadamianie pierwszoklasistom zagrożeń i pokazywanie sposobów na radzenie sobie z nimi przyczynia się dodatkowo do wzrostu pewności siebie i ułatwia dzieciom funkcjonowanie nie tylko w szkole, ale i w życiu codziennym. W ciągu ponad 10 lat realizacji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka udział w nim wzięło ponad 2 mln dzieci z całego kraju, co pokazuje niesłabnące zainteresowanie akcją wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz placówek edukacyjnych.

Zdobądź ciekawe pomoce naukowe

Nowe materiały opracowane na potrzeby tegorocznej edycji programu Akademia Bezpiecznego Puchatka powstały w oparciu o techniki szybkiego uczenia się, zapamiętywania i wspomagania kreatywności. Wykorzystanie nowoczesnych metod edukacji sprawia, że uczniowie szybciej przyswajają wiedzę i lepiej zapamiętują przekazywane informacje, utrwalając je na zajęciach. Dodatkowo poznane techniki posłużą uczniom efektywniej uczyć się w przyszłości, na każdym etapie ich edukacji.  Materiały zostały przygotowane przez wykwalifikowanych metodyków we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Szkoły biorące udział w Akademii Bezpiecznego Puchatka otrzymują bezpłatny zestaw pomocy naukowych. W jego skład wchodzą:

  • Materiały merytoryczne wraz ze scenariuszami lekcyjnymi,
  • pomoce dydaktyczne dla nauczycieli,
  • materiały podsumowujące każdy scenariusz,
  • karty pracy dla uczniów,
  • prezentacja informacyjna dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań.

Poznaj zasady i zgłoś się już dziś

Procedura zgłoszeniowa jest prosta: wystarczy, że nauczyciel lub dyrektor szkoły wypełni formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie www.akademiapuchatka.pl, lub potwierdzi zgłoszenie podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny.

Materiały edukacyjne przesyłane są drogą elektroniczną. Na ich podstawie nauczyciele realizują program, prowadząc zajęcia związane z tematyką bezpieczeństwa. Po przepracowaniu wszystkich scenariuszy lekcji wiedza dzieci weryfikowana jest przez wypełnienie Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa na stronie internetowej programu. Na zakończenie nauczyciel koordynujący program w szkole uzupełnia Ankietę podsumowującą. Placówki edukacyjne, które zrealizowały program, otrzymują Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Akademii Bezpiecznego Puchatka oraz Dyplomy dla uczniów. Szczegóły tegorocznej edycji znajdują się na stronie programu.

 Zgłoszenia szkół do programu na www.akademiapuchatka.pl