Nasz patronat. Pokazać – Przekazać. Konferencja CNK dla nauczycieli startuje już w piątek

Gościem specjalnym konferencji CNK będzie dr Sharon Friesen, prodziekan Wydziału Edukacji Werklund na Uniwersytecie w Calgary. Opowie o metodach uczenia i uczenia się kładących nacisk na rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywanie problemów i współpracę w zespole. Transmisję tego i innych wykładów będzie można śledzić na Facebooku (profil CNK).

„Oświata na całym świecie mierzy się z wyzwaniami, stawianymi przez realia XXI wieku. Rozwój technologiczny, gospodarczy i wynikające z niego wysokie oczekiwania oraz ambicje edukacyjne społeczeństw wymagają zmian modelu kształcenia. Dyskusja nad przyszłością szkoły wciąż się toczy. Także w Centrum Nauki Kopernik –  podczas konferencji Pokazać – Przekazać, gromadzącej szerokie środowiska edukacyjne” – piszą organizatorzy konferencji w zaproszeniu na to wydarzenie (23-24 sierpnia br.).

Już tradycyjnie tuż przed końcem wakacji – jak co roku – w CNK odbędzie się spotkanie twórczych nauczycieli i entuzjastów nowoczesnej edukacji. Inicjatorzy „Pokazać – Przekazać” chcą wspólnie z uczestnikami konferencji zastanowić się nad przeformułowaniem definicji osoby nauczającej i osoby uczącej się. Spróbować odejść od kultury nauczania na rzecz kultury uczenia się, by móc przygotować młode pokolenia do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.

„Z nauczycielami, edukatorami, naukowcami, dyrektorami szkół, przedstawicielami instytucji i organizacji zajmujących się edukacją formalną i nieformalną będziemy dyskutować o rolach, jakie nauczyciele przyjmowali i przyjmować będą w relacji z uczniami, kontekstach kulturowo-społecznych, sensie współczesnej szkoły, oraz gotowości na przyjęcie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych” – zapowiada CNK.

Wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Gość specjalny konferencji – dr Sharon Friesen, prodziekan Wydziału Edukacji Werklund na Uniwersytecie w Calgaryopowie o metodach uczenia i uczenia się z wykorzystaniem metody badawczej, kładących nacisk na rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywanie problemów i współpracę w zespole (Inquiry Based Learning i Problem Based Learning).

Wykład podsumowujący konferencję wygłosi prof. Barbara Fatyga, kierowniczka Zakładu Metod Badania Kultury i Ośrodka Badań Młodzieży w ISNS UW. W tej części uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytanie, czy jako nauczyciele i edukatorzy w ogóle wiemy, z kim pracujemy. Czy znamy cele i aspiracje uczniów i uczennic? Czy oni sami mają świadomość własnych potrzeb?

UWAGA! Organizatorzy zaplanowali streaming powyższych wykładów na Facebooku, na profilu Centrum Nauki Kopernik – oto terminy:

>> 23 sierpnia, godz. 10.15 – 11.30 „(Nieustające) pytanie o sens szkoły”-  prof. Tomasz Szkudlarek

>> 24 sierpnia, godz. 9.00 – 10.15 „Więcej niż Google. W towarzystwie wielkich idei” – dr Sharon Friesen

>> 24 sierpnia, godz. 15.15 – 16.30 „Mity kompetencyjne polskiej edukacji” – prof. Barbara Fatyga

 Tutaj będzie można obejrzeć transmisję: https://bit.ly/2Z5nM4U

Szczegóły konferencji: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/

(DK, GN)

***

Jednym z patronów medialnych konferencji „Pokazać – Przekazać” jest Głos Nauczycielski.