Nasz patronat. Rozpoczęła się 2. edycja projektu edukacyjnego „Niebanalnie o giełdzie” – programu dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne

Fundacja GPW zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (klas 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne (Podstawy Przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie, Geografia, Historia, Matematyka) do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Niebanalnie o giełdzie”. Pierwsza edycja projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnymi recenzjami odbiorców.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerami projektu są: Giełda Papierów Wartościowych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Patronat nad projektem objęły: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju oraz Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Partnerem medialnym jest Głos Nauczycielski.

Uczestnictwo w projekcie „Niebanalnie o giełdzie” to:

  • rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania o rynku kapitałowym,
  • zdobycie wiedzy o atrakcyjnych i nowoczesnych formach nauczania oraz narzędziach edukacyjnych,
  • tworzenie własnych narzędzi do prowadzenia lekcji,
  • wymiana doświadczeń z wykładowcami i nauczycielami,
  • bezpłatne materiały dydaktyczne dla nauczycieli (podręcznik „Niebanalnie o giełdzie”) oraz dla klas (gry edukacyjne),
  • możliwość wzięcia udziału w konkursie na scenariusz lekcji i zdobycia atrakcyjnych nagród,
  • dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych on-line – filmu edukacyjnego oraz scenariuszy lekcji.

Projekt „Niebanalnie o giełdzie” to cztery rodzaje działań:

SZKOLENIA

W roku szkolnym 2019/2020 zostaną zorganizowane dwa cykle szkoleń.
Szkolenia z pierwszego cyklu zawierć będą trzy wykłady merytoryczne („Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę”, „Funkcjonowanie GPW”, „Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe”) oraz warsztat metodyczny „Jak efektywnie uczyć ekonomii?” – łącznie aż 11 godzin zajęć. Ten cykl szkoleń odbędzie się w poniższych miastach:

Białystok: 14-15 marca
Biała Podlaska 14-15 marca
Zielona Góra: 4-5 kwietnia
Rzeszów: 9-10 maja
Kielce: 9-10 maja

Szkolenia odbyły się już w Szczecinie: 18-19 stycznia i w Toruniu: 22-23 lutego.

Szkolenia w ramach drugiego cyklu zawierać będą siedem godzin warsztatów metodycznych. Ten cykl szkoleń zostanie przeprowadzony w poniższych miastach:

Lublin: 21 marca
Warszawa: 22 marca
Kraków: 25 kwietnia
Katowice: 26 kwietnia
Olsztyn: 30 maja
Gdańsk: 31 maja

Szkolenia odbyły się już we Wrocławiu: 25 stycznia, Poznaniu: 15 lutego i Łodzi: 16 lutego.

Wykłady i warsztaty poprowadzą eksperci.

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały edukacyjne (podręczniki, gry edukacyjne), a także sami stworzą nowe narzędzia dydaktyczne.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne odbędzie się we wrześniu 2020 r. w siedzibie GPW w Warszawie. Uczestnicy konferencji wezmą udział w wykładach i/lub warsztatach na temat rynku kapitałowego, zapoznają się z raportem podsumowującym projekt, rozstrzygnięty zostanie wówczas także konkurs na scenariusz lekcji.

KONKURS NA SCENARIUSZ LEKCJI

Projektowi towarzyszyć będzie konkurs dla nauczycieli na najciekawszy autorski scenariusz lekcji na temat rynku kapitałowego i inwestowania.

W tym roku istnieje dodatkowo możliwość stworzenia scenariusza pt. „Inteligencja finansowa jako element postawy przedsiębiorczej”, do czego zachęca partner projektu oraz konkursu – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. Więcej informacji oraz daty webinarów pomocnych przy napisaniu scenariusza o inteligencji finansowej są dostępne na stronie internetowej Fundacji http://bakcyl.wib.org.pl/nauczyciel/.

Konkurs trwać będzie do 26 czerwca 2020 roku.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

W ramach projektu „Niebanalnie o giełdzie”, na stronie internetowej projektu, dostępne są materiały edukacyjne.

***

Udział we wszystkich elementach projektu jest bezpłatny. 

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz zapisów na szkolenia można znaleźć na stronie:

http://wizytyszkolnegpw.pl/niebanalnie-o-gieldzie