Nasz patronat. Ruszają konkursy dla uczestników programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza uczniów i szkoły biorące udział w IX edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” do udziału w dwóch konkursach.

Celem obu inicjatyw jest popularyzacja wiedzy o ochronie danych osobowych i prawie do prywatności wśród uczniów i nauczycieli. Konkursy to cykliczny element realizowanego co roku przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Tematyka konkursów W bieżącej edycji programu przedmiotem konkursu dla uczniów jest zaprezentowanie – w formie opowiadania lub pracy plastycznej – sposobów na ochronę prywatności. Temat brzmi: „(NIE)bezpieczne dane osobowe”.

Z kolei szkoły oraz placówki oświatowe, zgłaszając się do udziału w odrębnym konkursie, mogą przesyłać opisy najciekawszych inicjatyw edukacyjnych zrealizowanych w tym roku szkolnym w związku z udziałem w trwającej edycji programu.

Na zwycięzców konkursów czekają nagrody. Ich uroczyste wręczenie laureatom nastąpi podczas seminarium podsumowującego IX edycję programu, które odbędzie się 17 czerwca 2019 r. w Warszawie. Dodatkowym wyróżnieniem dla nagrodzonych będzie możliwość zaprezentowania podjętych działań oraz doświadczeń wynikających z ich realizacji podczas tego seminarium.

Termin nadsyłania prac Uczestnicy zainteresowani wzięciem udziału w konkursach powinni nadsyłać swoje prace do 31 maja 2019 r. Można to zrobić pocztą tradycyjną na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (budynek Intraco) lub w formie elektronicznej na adres: [email protected].

Ogłoszenie wyników obu konkursów nastąpi w terminie do 7 czerwca br., a informacje na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.

Warunki udziału w konkursach zostały określone w regulaminach. Uwaga, konkursy adresowane są wyłącznie do uczestników IX edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronie www.uodo.gov.pl (https://uodo.gov.pl/pl/213/983) w zakładce Edukacja.

***
Patronat medialny nad IX edycją Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” sprawuje Głos Nauczycielski.