#RODO w edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole

Jak rozmawiać z uczniami o ochronie danych osobowych i kształtować ich nawyki? Jak szkoła powinna postępować, zbierając i wykorzystując dane osobowe rodziców, ich uczniów i opiekunów prawnych czy nauczycieli? To tematy kolejnego spotkania z cyklu #RODO w edukacji. Tym razem w Sieradzu!

Już  w środę, 3 kwietnia 2019 r. w godz. 12.00-14.00 w siedzibie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7 odbędzie się spotkanie „#RODO w edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole”.

Spotkanie w Sieradzu jest kolejną inicjatywą z cyklu konferencji Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) prezentujących ogólnopolski program edukacyjny UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Celem tego projektu jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów oraz w całym środowisku lokalnym. Sieradzkie spotkanie UODO organizuje wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Obecnie trwa IX edycja programu, w której uczestniczy 335 placówek edukacyjnych z całej Polski. Są wśród nich również szkoły i placówki oświatowe z województwa łódzkiego. Doświadczenia z udziału w programie przedstawi jedna z nich – Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.

Uczestnictwo w programie edukacyjnym UODO to dla szkół wsparcie eksperckie w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki niemu szkoły zdobywają wiedzę, jak w codziennej działalności stosować przepisy prawa w tym zakresie (m.in. RODO), a także jak uczyć dzieci i młodzież ochrony danych osobowych i prywatności. I jak robić to w sposób dla nich zajmujący.

Głos Nauczycielski jest jednym z patronów medialnych obecnej edycji programu  „Twoje dane – Twoja sprawa”.

(DK, GN)

 

PROGRAM SPOTKANIA

#RODO w edukacji. Łódzkie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7
Sieradz, 3 kwietnia 2019 r.

12:00 – 12.15 Otwarcie konferencji
Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
dr Edyta Bielak – Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

12:15 – 13.00 Ochrona danych osobowych w szkole
Paulina Dawidczyk, Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa, UODO

13:00 – 13.30 Rola i zadania organu nadzorczego w zakresie edukacji dzieci.
Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”
Marta Mikołajczyk, Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji, UODO

13:30 – 14.00 Szkoła promująca idee ochrony prywatności wśród uczniów i nauczycieli
Anna Janik, Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Łodzi