#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole

Jak rozmawiać z uczniami o ochronie danych osobowych i kształtować ich nawyki? Jak szkoła powinna postępować, zbierając i wykorzystując dane osobowe rodziców, ich uczniów i opiekunów prawnych czy nauczycieli? Okazją do omówienia tych zagadnień będzie spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami z cyklu „#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole”. Wydarzenie organizowane wspólnie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny odbędzie się 29 marca br. w Siedlcach.

„Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu szkoleniowym” – czytamy w zaproszeniu Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Spotkanie odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem https://szkoleniarodo.uph.edu.pl/.

UODO informuje, ze zbliżające się spotkanie będzie okazją do przedyskutowania w gronie ekspertów kluczowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. „Wśród tematów przewidziano m.in. omówienie zasad wykorzystania monitoringu wizyjnego w szkołach. Ekspert UODO przedstawi np. typowe błędy, które pojawiają się w tym procesie i wskaże sposoby, jak ich unikać” – zachęca Urząd.

„Ponadto podczas spotkania zaprezentujemy cele programu edukacyjnego UODO oraz korzyści, wynikające z uczestnictwa w nim. Swoje doświadczenia związane z upowszechnianiem wiedzy o ochronie danych osobowych przedstawią wybrane szkoły z terenu wschodniego Mazowsza, które biorą udział w trwającej 9. edycji wspomnianego programu” – podkreślają organizatorzy spotkania.

Urząd zachęca do korzystania z materiałów edukacyjnych UODO, np. zapisu webinarium dla szkół pt. „Monitoring wizyjny w szkole – aspekty prawne i techniczne”. Równie przydatny może okazać poradnik pt. „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych – poradnik”.

Więcej informacji na temat:
>> spotkanie szkoleniowe w Siedlcach: https://szkoleniarodo.uph.edu.pl/
>> informacje nt. programu UODO „Twoje dane – Twoja sprawa”: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

***

Patronem medialnym 9. edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa” jest Głos Nauczycielski