Piontkowski zapala zielone światło dla likwidacji szkół

Nie ma zakazu wyrażania przez kuratorów zgód na likwidację szkół – ogłosił minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Szef MEN był we wtorek (14.01) gościem senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, gdzie przedstawił swoje plany na najbliższe miesiące.

W trakcie posiedzenia Marek Wójcik, pełnomocnik ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich, zapytał o udzielanie przez kuratorów zgód na likwidację szkół. Jak mówi prawo oświatowe, samorząd nie może zlikwidować placówki oświatowej bez akceptacji kuratorów. W ostatnich latach kuratorzy nie chcieli takich zgód udzielać obawiając się, że niektóre samorządy wykorzystają zmiany w sieci szkół w związku z likwidacją gimnazjów do wygaszenia wielu podstawówek, głównie na terenach wiejskich.

– Czy jest zgoda kuratorów na racjonalizację sieci edukacyjnej? Czy możemy likwidować szkoły, w których nie mamy uczniów? – zapytał wprost podczas posiedzenia komisji senackiej Marek Wójcik.

– Nie ma zakazu wyrażania zgód na likwidację szkół – zapewnił minister Piontkowski. – Zresztą w poprzednich latach też takiego zakazu nie było – dodał.

Na dowód przedstawił dane z jednego z województw. – Jak ostatnio czytałem pewien artykuł, to na przykład w województwie lubelskim było chyba 70 zgód kuratora na wygaszenie czy też likwidację szkół – stwierdził szef MEN. – Generalnie podchodzę do tego w ten sposób, że trzeba brać pod uwagę różne warunki, ale nie tylko i wyłącznie ekonomiczne, bo szkoła to nie fabryka gwoździ i nie musi się samofinansować. Trzeba brać pod uwagę także uwarunkowania społeczne, warunki, jakie tworzy się uczniom w innej szkole, do której ten uczeń ma być dowożony, ale i także odczucia społeczne – dodał.

– Natomiast nie ma czegoś takiego, jak zakaz wyrażania zgody na likwidację szkół – powtórzył Dariusz Piontkowski.

Minister zastrzegł, że pewne obostrzenia mogą dotyczyć placówek szkolnictwa zawodowego. – Jeżeli jest jakiś samorząd, który chce likwidować szkołę zawodową, w której jest 150 czy 200 uczniów i kształci w zawodach, których żadna inna szkoła w powiecie nie kształci, to wyraźnie powiedziałem kuratorom, że w takich przypadkach nie mogą wyrazić zgody na likwidację szkoły – poinformował minister edukacji. – A nawet jak wyrazi, to ministerstwo i tak ostatecznie w drugiej instancji na to zgody nie będzie wyrażało – dodał.

(PS, GN)