PKW: Wśród kandydatów na posłów najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele

O mandat parlamentarzysty ubiega się 5153 kandydatów. Największą grupę stanowią nauczyciele. Posłem lub senatorem chciałoby zostać aż 595 osób, które deklarują, że wykonują ten zawód, a więc co dziesiąty kandydujący.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Poza nauczycielami, na listach jest również 84 studentów, 162 rolników, 276 przedsiębiorców, 171 prawników, 141 politologów, 119 lekarzy i 330 ekonomistów.

Nauczyciele byli również najliczniejszą grupą zawodową startującą w 2015 r. Wtedy w wyborach startowało ich prawie 850. Także w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego najwięcej było pedagogów.

Wybory odbędą się 13 października. Do walki o mandaty przystąpiło pięć komitetów ogólnopolskich, trzy mniej niż przed wyborami w 2015 r. Przed czterema laty kandydowało 7858 osób.

Listy wszystkich kandydatów można znaleźć tutaj.

(JK, GN)