Podatek od cukru na sport dzieci i młodzieży

Prawie 90 mln zł ma w tym roku trafić na kulturę fizyczną dzieci i młodzieży w efekcie wprowadzenia opłat od napojów słodzonych

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, przedłożony przez ministra zdrowia.

Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie opłat od napojów słodzonych. Znaczący wzrost podaży cukrów prostych w diecie mieszkańców krajów wysokorozwiniętych związany jest ze stale rosnącą konsumpcją słodkich napojów. Taką sytuację wiąże się z występującą epidemią otyłości, zwłaszcza w grupie dzieci i młodzieży” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Autorzy dokumentu zwracają uwagę na szereg publikacji naukowych potwierdzających relację pomiędzy spożyciem napojów słodzonych cukrem i zwiększonym poborem kalorii, jak również wskazujących istotne zmiany otyłości w reakcji na zmiany w spożyciu napojów słodzonych cukrem. Konsumpcja słodkich napojów jest wymieniana jako czynnik wpływający na wzrost epidemii otyłości.

Dlatego rząd postanowił obłożyć słodzone napoje podatkiem. „Wprowadzanie instrumentów fiskalnych jako narzędzi walki z nadmiernym spożyciem produktów słodzonych wynika z rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a także ekspertów krajowych, którzy zapisali ich wdrożenie jako część Narodowej Strategii Onkologicznej” – podkreślono w uzasadnieniu.

Przyjęty przez rząd projekt zakłada wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych. Opłata dzieli się na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej. Do tego dochodzi dodatkowa opłata 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeiny lub tauryny), a także opłata zmienna w wysokości 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Dochody z opłaty od napojów słodzonych będą wpływać do NFZ i muszą być przeznaczone na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia świadczeniobiorców z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością.

Dlatego projekt przewiduje, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia będzie co roku przekazywał 117 mln na rzecz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, tj. na finansowanie zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki pierwotnej. W roku 2020 kwota ta będzie jednak proporcjonalnie mniejsza i wyniesie 87,8 mln zł. Środki przekazywane będą w dwóch równych transzach – do 31 stycznia i 31 lipca.

Z opłaty zostaną zwolnione napoje będące:
• wyrobami medycznymi,
• zarejestrowanymi suplementami diety,
• żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego,
• preparatami do początkowego żywienia niemowląt,
• wyrobami akcyzowymi.

Z opłaty stałej zwolnione są także napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz izotoniki.

(PS, GN)