Polska nauka w ofensywie: Biblistyka będzie dyscypliną naukową. Tak chce episkopat

Na wniosek episkopatu ministerstwo edukacji chce utworzyć nową dyscyplinę naukową – nauki biblijne. Dzięki temu na polskich uczelniach oficjalnie pojawią się specjaliści od biblistyki. Powstanie też nowa dziedzina naukowa – nauki o rodzinie z dyscypliną naukową o takiej samej nazwie

Ministerstwo edukacji chce znowelizować rozporządzenie w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

W ten sposób w ramach dziedziny nauki pt. nauki teologiczne przybędzie dodatkowa dyscyplina naukowa (dziś jest tylko jedna – nauki teologiczne), czyli nauki biblijne.

Jak przyznał resort edukacji, z takim wnioskiem wystąpił przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, który „wskazał na trudności, jakie napotyka środowisko biblistów polskich we współpracy z Instytutami Biblijnymi w Rzymie i w Jerozolimie oraz z Centrami Badań i Studiów Biblijnych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, a także w organizowaniu studiów biblijnych do poziomu licencjatu kanonicznego w związku z brakiem wyodrębnionej dyscypliny naukowej nauki biblijne”.

Dzięki temu można się spodziewać, że na uczelniach w Polsce pojawi się nowa rzesza naukowców – biblistów.

„Dyscyplina naukowa dedykowana biblistyce nie była wydzielona we wcześniej obowiązujących klasyfikacjach i można oczekiwać, że działalność naukową w ramach tej dyscypliny będą prowadziły osoby, które są aktywne w dyscyplinie naukowej nauki teologiczne” – czytamy w dokumentach MEiN.

Polska ma szansę stać się prawdziwą potęgą w naukach biblijnych, ponieważ ta dyscyplina będzie wykładana prawdopodobnie na aż 12 uczelniach, w tym m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie (macierzystej uczelni ministra Przemysława Czarnka), Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Akademii Katolickiej w Warszawie, czy też Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

„Obecnie w żadnej uczelni nie są prowadzone studia na kierunkach mających w nazwie określenia >>nauki biblijne<< czy >>biblistyka<<” – poinformował resort edukacji.

Ponadto MEiN zamierza powołać nową dziedzinę naukową pt. nauki o rodzinie z dyscypliną naukową o tej samej nazwie. „Wydzielenie dziedziny nauki o rodzinie będzie stanowiło rozwiązanie problemu związanego z tym, że żadna z obecnie wyróżnionych dziedzin nauki nie odpowiada w pełni specyfice dyscypliny nauki o rodzinie i nie jest właściwe przypisanie tej dyscypliny naukowej ani do dziedziny nauk społecznych, ani do dziedziny nauk teologicznych, ani też do dziedziny nauk humanistycznych” – wyjaśniło ministerstwo edukacji.

Obecnie studia na kierunkach o nazwie: nauki o rodzinie i familiologia prowadzi 9 uczelni, w tym m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, czy też Uniwersytet Rzeszowski. „Kierunki te są zazwyczaj przypisane do kilku dyscyplin naukowych (średnio do 5), najczęściej do nauk teologicznych, nauk socjologicznych, pedagogiki i psychologii” – poinformowało MEiN. Już wkrótce nauki o rodzinie będą więc osobną dziedziną i dyscypliną naukową.

Ponadto w projekcie rozporządzenia zaproponowano wyodrębnienie:
* dyscypliny naukowej etnologia i antropologia w dziedzinie nauk humanistycznych;
* dyscypliny naukowej inżynieria bezpieczeństwa w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
* dyscypliny naukowej ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych;
* dyscypliny naukowej biotechnologia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
* dyscypliny naukowej stosunki międzynarodowe w dziedzinie nauk społecznych;
* dziedziny nauk weterynaryjnych obejmującej dyscyplinę naukową weterynaria.

(PS, GN)