„Polska potrzebuje wyższych płac”. OPZZ o swoich priorytetach programowych

Hasło obecnej kadencji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych to „Polska potrzebuje wyższych płac”. Rada OPZZ przedstawiła swoje priorytety programowe na najbliższe lata w zakresie polityki gospodarczej, społecznej i zabezpieczenia społecznego oraz polityki rynku pracy, praw pracy i prawa związkowego.

„Dobra koniunktura gospodarcza i poprawa kondycji finansów publicznych to najlepszy moment, aby przeprowadzić kompleksową reformę prawa podatkowego i zmienić politykę państwa w zakresie wynagrodzeń tak, aby w kolejnych latach wynagrodzenia rosły szybciej, a z efektów wzrostu gospodarczego mogli korzystać wszyscy obywatele” – czytamy w stanowisku rady OPZZ.

W kwestii polityki rynku pracy, praw pracy i prawa związkowego OPZZ za najważniejsze do realizacji uznaje:

· ograniczenie patologii związanych z elastycznym rynkiem pracy i wzmocnienie prawnej ochrony zatrudnienia m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku wskazania w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony (na okres co najmniej 6 miesięcy), przyczyny uzasadniającej jej wypowiedzenie;

· likwidację darmowych praktyk i staży, poprzez uznanie zasady obowiązku wynagradzania każdego rodzaju pracy;

· wydłużenie wymiaru urlopu wypoczynkowego do 32 dni;

· wprowadzenie do Kodeksu pracy zasady, iż pracownik pracujący w niedziele powinien korzystać co najmniej dwa razy na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy oraz wprowadzenie dodatku do wynagrodzenia pracownika, przysługującego za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Rada OPZZ zdecydowała, że wybory nowego przewodniczącego OPZZ, który zastąpi zmarłego Jana Guza odbędą się 25 września 2019 r. Pisaliśmy o tym tutaj:

Jan Guz uhonorowany salą swojego imienia w CPS “Dialog”. 25 września wybory nowego szefa OPZZ

Pełne stanowisko rady OPZZ ws. priorytetów programowych można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

FOT: OPZZ/Facebook