Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przeciwne penalizacji edukacji seksualnej

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne jest zdecydowanie przeciwne uchwaleniu ustawy przewidującej karę za edukację seksualną i wzywa do odrzucenia jej w pierwszym czytaniu. PTS przypomniało w swoim stanowisku, że edukacja seksualna jest ważna dla zdrowego rozwoju jednostki

Przypomnijmy, że posłowie PiS nie tylko poparli obywatelski projekt ustawy zakładający kary dla m.in. nauczycieli za edukację seksualną w szkołach, ale też domagają się podwyższenia proponowanych w projekcie kar więzienia. Pisaliśmy o tym tutaj

PiS popiera karanie nauczycieli za edukację seksualną

Eksperci z PTS zauważają , że: „w myśl ustawy na przykład wypowiedzenie przez seksuologa czy nauczyciela twierdzenia, że >>masturbacja u dzieci i młodzieży, o ile ma charakter tzw. masturbacji rozwojowej, mieści się w normie<<, będzie uznane za pochwalanie podejmowania przez małoletniego innej czynności seksualnej” i spowoduje odpowiedzialność karną osoby zdanie to wypowiadającej”. „Sparaliżowałoby to możliwość podejmowania działań z zakresu edukacji seksualnej” – czytamy.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne przypomniało, że edukacja seksualna jest ważna dla zdrowego rozwoju jednostki, promocji zdrowia seksualnego, zapobiegania różnym formom przemocy seksualnej, przygotowania do funkcjonowania w relacji małżeńskiej i partnerskiej oraz rodzicielskiej.

„W związku z tym edukacja seksualna powinna być częścią edukacji publicznej” – napisano.

PTS zauważa, że projekt ustawy zrównuje edukację seksualną z propagowaniem pedofilii. „Takie działanie nie znajduje żadnego poparcia w świetle obecnej wiedzy naukowej i międzynarodowych standardów prowadzenia edukacji seksualnej. Co więcej, choć autorzy Ustawy deklarują, że ich celem jest „ochrona dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją”, to skutek ewentualnego zakazu będzie dokładnie przeciwny – wzrośnie zagrożenie przemocą seksualną w Polsce. Stanie się tak, ponieważ edukacja seksualna jest podstawowym działaniem zmniejszającym prawdopodobieństwo stania się zarówno ofiarą, jak i sprawcą przemocy seksualnej” – podkreślają eksperci.

Wzywają do odrzucenia projektu w pierwszym czytaniu, a wszystkich, psychologów, lekarzy, nauczycieli i innych profesjonalistów, a także rodziców dzieci i innych zainteresowane osoby do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec planowanej penalizacji edukacji seksualnej.

#KrewNaRękach #StopMordoIuris #JesieńŚredniowieczaPlan protestów przeciwko kretyńskiemu zakazowi edukacji seksualnej -…

Opublikowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet Wtorek, 15 października 2019

 

Na środę 16 października Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział protesty w całym kraju przeciwko obywatelskiemu projektowi ustawy zaostrzającej Kodeks karny tak, aby umożliwić penalizację edukacji seksualnej. Inicjatorki „czarnych protestów” tym razem zachęcają do wyjścia na ulice pod hasłem „Jesień średniowiecza – chcemy edukacji, a nie indoktrynacji”.

Pełną treść opinii PTS można znaleźć tutaj.

(JK, GN)