„Powiedzmy STOP krzywdzeniu dzieci!” FDDS apeluje o podpisywanie petycji

Istnieje potrzeba rozwiązań prawnych, „które zagwarantują, że szkoły, kluby sportowe, miejsca wypoczynku, świetlice i inne placówki pracujące z dziećmi będą skutecznie chroniły najmłodszych” – podkreśla Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która zbiera podpisy pod petycją do wszystkich partii w celu włączenia do programów wyborczych propozycji rozwiązań kompleksowo chroniących dzieci przed przemocą. „Bezpieczeństwo ponad 7 milionów dzieci w Polsce musi stać się priorytetem wszystkich programów wyborczych i przyszłej kadencji parlamentu” – podkreślono.

Obecnie w Polsce nie istnieje prawo obligujące podmioty, którym powierzamy pod opiekę dzieci, do podjęcia działań profilaktycznych, choćby zmniejszających prawdopodobieństwo, że dziecko w ich murach zostanie skrzywdzone, a jeżeli do tego dojdzie, że nie pozostanie bez pomocy.

Wśród przepisów postulowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę znajduje się:

>> uregulowanie w prawie bezwzględnego obowiązku sprawdzania niekaralności wszystkich osób pracujących z dziećmi za przestępstwa umyślne na szkodę dzieci;

>> wprowadzenie prawnego obowiązku posiadania przez wszystkie placówki i organizacje pracujące z dziećmi kodeksów bezpiecznych relacji pracownik – dziecko;

>> zapisania w prawie wymogu opracowania i stosowania przez wszystkie placówki i organizacje ścieżek szybkiego i skutecznego reagowania na podejrzenia krzywdzenia dziecka;

>> zobligowania podmiotów pracujących z dziećmi do przeszkolenia wszystkich pracowników z zasad bezpiecznego kontaktu, rozpoznawania oznak krzywdzenia i podejmowania interwencji.

 – Raz wyrządzonej dziecku krzywdy nie da się już cofnąć. Często zostaje ona z człowiekiem do końca życia, wywierając na nie niezauważany przez otoczenie wpływ. Dlatego w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wierzymy, że kluczem do bezpiecznego dzieciństwa jest profilaktyka – systemowe zapobieganie wszelkim rodzajom przemocy i nadużyć wobec dzieci. Coraz częstsze doniesienia medialne o stosowaniu przemocy wobec dzieci w miejscach, gdzie powinny być bezpieczne, jak kluby sportowe, przedszkola czy żłobki to tylko wierzchołek góry lodowej. Większość takich zachowań jest nie wykrywana lub pomijana. Według badań 7% dzieci doznało wykorzystania seksualnego, czyli w przeciętnej klasie średnio 2 uczniów ma takie doświadczenie..8% dzieci doznało przemocy fizycznej lub psychicznej ze strony znanej osoby dorosłej spoza rodziny – mówi Renata Szredzińska, członkini zarządu FDDS.

– Dlatego apelujemy do przedstawicieli wszystkich partii o włączenie postulatu wprowadzenia ustawą standardów ochrony dzieci we wszystkich placówkach, gdzie przebywają dzieci, m.in.: w szkołach, klubach sportowych, kościołach, hotelach, szpitalach. Ochrona musi być pełna, systemowa i egzekwowalna. Każdy obywatel może włączyć się w to działanie, podpisując nasz apel o zapewnienie w Polsce właściwej legislacji. Mocno wierzymy w porozumienie ponad podziałami dla dzieci – podkreśla.

Podpis pod petycją można złożyć tutaj

(JK, GN)

FDDS: Telefon zaufania 116 111 zadzwonił w 2022 roku aż 52 896 razy