Pozytywizm na maturze. Tematy z „Lalki” i „Ziemi obiecanej”

O ambicji w „Lalce” Bolesława Prusa lub o mieście w „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta napisali dziś rozprawkę maturzyści podczas egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze z tego przedmiotu

„Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu >>Lalki<< Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury” – to pierwszy temat na tegorocznej maturze z języka polskiego.

Drugi temat też dotyczył literatury okresu pozytywizmu: „Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu >>Ziemi obiecanej<< Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury”.

Trzeci temat, tradycyjnie już, dotyczył interpretacji wiersza. Autorzy arkusza w tym roku wybrali wiersz „Strych” Beaty Obertyńskiej.

Maturzyści w arkuszu musieli wykonać szereg zadań i poleceń opartych o teksty literackie lub teksty kultury. Jak choćby przeanalizować tekst Ewy Kołodziejek „Czy zwrot >>ciężko powiedzieć<< zasługuje na potępienie?” oraz „O komizmie” Bohdana Dziemidoka.

Tegoroczny arkusz dostępny jest TUTAJ i TUTAJ

(PS, GN)