Prezydent: Jestem przeciwnikiem obowiązkowych szczepień

Przygotowanie systemu oświaty do powrotu uczniów do szkół w nowym roku szkolnym, a także spodziewane skutki czwartej fali koronawirusa dla uczniów i pracowników oświaty – to temat posiedzenia Rady Gabinetowej, które rozpoczęło się w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda zadeklarował się jako “absolutny przeciwnik” obowiązkowych szczepień, także młodzieży.

– Chciałem, żebyśmy usłyszeli, jak wygląda stan przygotowań, jaka strategia jest przez państwa przewidywana w związku z powrotem uczniów do szkół. Jak będą wyglądały kolejne kroki, gdybyśmy notowali wzrosty zachorowań, jakie wzrosty zachorowań spowodują jakie reakcje. Kto będzie podejmował decyzje i na jakim poziomie. Czy będziemy działali na określonych obszarach naszego kraju, czy też ogólnokrajowo. Jak wygląda kwestia szczepień wśród nauczycieli oraz uczniów – mówił prezydent Andrzej Duda w wystąpieniu rozpoczynającym posiedzenie Rady Gabinetowej.

Prezydent RP szybko jednak skupił się na pomyśle wprowadzenia obowiązkowych szczepień na koronawirusa. Andrzej Duda zadeklarował, że jest “absolutnym przeciwnikiem” takiej inicjatywy. – Uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne. Uważam, że jest to kwestia odpowiedzialności ludzi i każdy tę odpowiedzialność powinien ponosić sam – oświadczył prezydent.

– Natomiast jest obowiązkiem ze strony polskiego państwa każdemu zapewnić możliwość zaszczepienia się – dodał.

Jego zdaniem, rodzice “boją się, że dzieci będą musiały być obowiązkowo szczepione”. – Czy rodzic zdecyduje się wyrazić zgodę na to szczepienie dziecka, czy rodzic sam zdecyduje się poddać szczepieniom, to każdy powinien taką decyzję podjąć osobiście – oświadczył Andrzej Duda.

Prezydent zadeklarował, że jest zwolennikiem prowadzenia w szkołach różnego rodzaju programów edukacyjnych, rozmowy z rodzicami na temat szczepień, “natomiast bez stosowania w tym zakresie rozwiązań o charakterze przymusowym”.

Rada Gabinetowa jest ciałem konstytucyjnym – to Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta RP. Prezydent może ją zwoływać “w sprawach szczególnej wagi”. Stanowiska przedstawiane w czasie obrad Rady Gabinetowej i dokonywane uzgodnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, lecz mogą nieść za sobą skutki polityczne i merytoryczne.

W czasie obrad Rady Gabinetowej prezydent może zwrócić uwagę rządu na jego zdaniem ważne problemy i domagać się informacji co do zamiarów lub działań najważniejszych osób w państwie w tych obszarach. Może też ustalać z Radą Ministrów wspólną strategię w określonych kwestiach.

Ostatnio prezydent zwołał Radę Gabinetową w kwietniu br., a tematem obrad była strategia państwa w walce z COVID-19.

(PS, GN)