Próbne egzaminy mają się odbyć. CKE udostępni materiały

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni arkusze do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnej matury. Organizację tego przedsięwzięcia przerzucono jednak na nauczycieli, dyrektorów, rodziców i uczniów

W tym roku do próbnych egzaminów mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy mają odpowiedni sprzęt komputerowy i łącze internetowe. Pozostali będą musieli sobie poradzić inaczej – liczyć na to, że ktoś im arkusze wydrukuje lub do egzaminów próbnych nie przystąpią.

Dyrektor CKE dr Mariusz Smolik opublikował informacje dotyczące przeprowadzenia w tym roku próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnej matury. CKE i OKE udostępnią wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia egzaminów (arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami).

Próbna matura została zaplanowana na 2-8 kwietnia br. I tak:
* 2 kwietnia o godz. 9.00 na stronie internetowej pojawi się arkusz z języka polskiego (poziom podstawowy), a o 14.00 – z języka polskiego (poziom rozszerzony) i z fizyki (pr)
* 3 kwietnia – o godzinie 9.00 arkusz a matematyki (pp), a o 14.00 z matematyka (PR), filozofii (PR), języka łacińskiego (PR), historii sztuki (PR) i historii muzyki (PR)
* 6 kwietnia – o godz. 9.00 arkusze z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego (PP), a o godz. 14.00 – języków obcych na poziomie rozszerzonym
* 7 kwietnia – o godz. 9.00 arkusze z biologii (PR)i WOS (PR), a o godz. 14.00 – geografii (PR) i informatyki (PR)
* 8 kwietnia – o godz. 9.00 arkusze z chemii (PR), języka litewskiego (PP), języka białoruskiego (PP), języka ukraińskiego (PP), a o godz. 14.00 – historii (PR), języka litewskiego (PR), języka białoruskiego (PR), języka ukraińskiego (PR) i języka kaszubskiego (PR)

Jak poinformował dyrektor CKE, zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom liceów i techników, w których w 2020 r. będzie przeprowadzany egzamin maturalny, za pośrednictwem serwisów dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Dyrektorzy mają następnie zasady te przekazać nauczycielom. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Jak CKE wyobraża sobie przeprowadzenie próbnej matury? Uczniowie mają pobrać wybrane arkusze ze strony CKE lub OKE, a następnie mają rozwiązać zadania w domu „w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie”. Czyli:
* w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
* na wydruku – przy zastrzeżeniu CKE, że „należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką”
* na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

„Proponujemy również, aby uczniowie mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.
* w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
* podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
* w postaci komentarzy w pliku, jeżeli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym” – czytamy w informacji CKE.

Dyrektor CKE poprosił dyrektorów szkół o „zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć”. „Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, uprzejmie proszę o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole” – czytamy w informacji.

Próbna matura jest dobrowolna, jednak ma być przeprowadzona „w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów)”. Dyrektor CKE przyznał jednak, że ma „pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie”.

Według CKE, uczniom nie powinno się stawiać ocen za to, jak rozwiążą zadania z arkuszy. „Próbny egzamin maturalny powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów” – podkreślono w informacji.

Na podobnych zasadach ma się odbyć próbny egzamin ósmoklasisty w dniach 30 marca – 1 kwietnia br.:
* 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
* 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
* 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

To oznacza, że dyrektorzy i nauczyciele otrzymali na zorganizowanie próbnego egzaminu niecałe dwa dni! To znaczy – czwartek i piątek.

„Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów o udostępnienie tych dokumentów (np. e-mailem) nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przesłanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE” – czytamy w informacji dyrektora CKE.

Uczniowie mają – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązać zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie. Czyli:
* w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;
* na wydruku („należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką”); * korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu);
* na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Uczniowie mają swoje rozwiązania przesłać nauczycielom np. e-mailem (uzupełnione pliki lub zdjęcia/skany kartek papieru), a nauczyciele odpowiedzi te ocenią.

„Uprzejmie proszę dyrektorów szkół o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole” – podkreślił dyrektor CKE.

Próbny egzamin ósmoklasisty jest dobrowolny, ma być przeprowadzony „w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzgaminu”, a CKE za „nieuzasadnione” uznaje wystawianie z niego uczniom ocen.

Informacja dyrektora CKE w sprawie zasad przeprowadzenia próbnej matury dostępna jest TUTAJ, a próbnego egzaminu ósmoklasisty – TUTAJ.

(PS, GN)