Program dla szkół podstawowych. Tylko do 24 marca można zgłosić akces do konkursu „Nauka dla Ciebie”

Do 24 marca szkoły nauczyciele i szkoły podstawowe mogą zgłosić udział w konkursie „Nauka dla Ciebie” organizowanym przez MEiN i Centrum Nauki Kopernik. Zadanie polega na zaprojektowaniu, wykonaniu i zastosowaniu w praktyce autorskiej pomocy edukacyjnej oraz przygotowaniu filmu.

To już 4. Edycja konkursu edukacyjnego „Nauka dla Ciebie”. Jego celem jest popularyzacja nauki w tych miejscach Polski, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej centrów nauki.

W tym roku zadaniem konkursowym drużyn – składających się tradycyjnie z uczniów szkół podstawowych oraz dwojga nauczycieli-opiekunów– jest opisanie, wykonanie oraz zastosowanie w praktyce autorskiej pomocy edukacyjnej, wspierającej nauczanie w zakresie nauk przyrodniczych lub ścisłych.

Aby zgłosić swój udział, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Rejestracja trwa do 24 marca 2021 r. Kolejny etap to przygotowanie konspektu opisującego autorską pomoc edukacyjną. Konspekty można składać do 9 kwietnia 2021 r.

Nauczyciele i nauczycielki z drużyn zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu wezmą udział w bezpłatnych warsztatach na temat prototypowania pomocy edukacyjnych – Letniej Szkole Prototypowania, która odbędzie się w dniach 10–14 maja 2021 r.

Konkurs zakończy się uroczystą Galą Finałową, podczas której uhonorowani zostaną jego laureaci i finaliści oraz wręczone zostaną cenne nagrody rzeczowe oraz finansowe.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Fot: Centrum Nauki Kopernik

Edukacja online. Inspiracje dla nauczycieli w zasobach Centrum Nauki Kopernik