Program edukacyjny Akademia Lubella o zero waste i odżywianiu od lutego znów w szkołach. Dlaczego warto wziąć w nim udział?

W dzisiejszych czasach edukacja na temat zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia jest priorytetem, a rola szkół w kształtowaniu nawyków żywieniowych uczniów staje się coraz bardziej istotna. Na te właśnie potrzeby odpowiada program edukacyjny Akademia Lubella. Ta dedykowana uczniom klas VI-VIII, unikalna inicjatywa od 9 lat edukuje młodzież na temat gotowania, odżywiania i zasad zero waste. Do tej pory w programie wzięło udział już ponad 1,2 mln dzieci i ponad 10 tys. nauczycieli z 10 tys. szkół podstawowych.

W tym roku kolejni uczniowie z całej Polski poznają zasady zdrowego, racjonalnego odżywiania i przygotowywania posiłków. Dowiedzą się ponadto, jakie znaczenie ma różnicowanie produktów w codziennej diecie oraz aktywność fizyczna, a także nauczą się prawidłowych zachowań związanych z niemarnowaniem jedzenia.

Gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli

Rozumiejąc wyzwania, przed jakimi stają nauczyciele, organizatorzy programu przygotowali scenariusze lekcji na temat zdrowego gotowania oraz zasad zero waste, a także bazę merytoryczną. Materiały przygotowane przez zespół ekspertów (metodyka, dietetyka). To kompleksowe „narzędzia”, które pozwalają zarówno na przygotowanie się do zajęć, jak i ich atrakcyjne przeprowadzenie. Uczniowie biorą udział w dwóch lekcjach edukacyjnych – jednej poświęconej diecie i zdrowemu stylowi życia, a drugiej niemarnowaniu żywności.

Atrakcyjne zadania dla uczniów

Program Akademia Lubella to nie tylko zdobywanie cennej wiedzy, to także angażujące i atrakcyjne zadania dla uczniów, dostosowane do oczekiwań młodych uczestników. I chociaż program traktuje o zdrowym odżywaniu, uczniowie nie gotują podczas zajęć. Zdając sobie sprawę z ograniczeń praktycznych, organizatorzy projektu zaplanowali dla uczniów wiele innych, angażujących aktywności, które rozwijają ich kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, możliwość sprawdzenia się w nowych rolach.

Korzyści dla placówki edukacyjnej

Udział w Programie Akademia Lubella przynosi także liczne korzyści dla placówki edukacyjnej. Materiały edukacyjne są bezpłatne. Scenariusze lekcji oraz baza merytoryczna ułatwiają pracę nauczycieli, umożliwiając im skoncentrowanie się na interakcji z uczniami. Jednocześnie, szkoła aktywnie angażuje się w kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych uczniów oraz promuje zasadę zero waste, co wpisuje się w trendy zrównoważonego rozwoju. Po zrealizowaniu zajęć i wypełnieniu Ankiety Podsumowującej, nauczyciel koordynujący ma możliwość pobrania Certyfikatu potwierdzającego udział szkoły w programie. Analiza informacji płynących z ww. kwestionariuszy pozwoliła na stwierdzenie, że projekt uzyskał bardzo dobra ocenę wśród nauczycieli, którzy wzięli udział w poprzednich jego edycjach.

Kto może wziąć udział w programie?

Program przeznaczony jest dla klas VI-VIII i obejmuje 2 lekcje edukacyjne. Pierwszą dotyczącą zdrowego gotowania, drugą dotyczącą zasady zero waste. Klasę do programu zgłasza na stronie www.akademialubella.pl przedstawiciel szkoły, wskazując jednocześnie nauczyciela, który będzie realizował zajęcia w danej klasie. Otrzymuje on komplet bezpłatnych materiałów online do zrealizowania zajęć, w tym scenariusze lekcji, bazę merytoryczną i dostęp do materiałów kreatywnych.

 

Więcej informacji na www.akademialubella.pl

 

Akademia Lubella to ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez markę Lubella, który promuje zdrowy styl życia wśród młodzieży. Akcja jest kontynuacją projektu Akademia Uwielbiam. Do tej pory w programie wzięło udział już ponad 1,2 mln dzieci i ponad 10 tys. nauczycieli z 10 tys. szkół podstawowych. Najnowsza edycja potrwa do czerwca 2024 r.