Projekt o wypłacie 14. emerytury już w Sejmie. Pieniądze trafią m.in. do emerytów, rencistów i nauczycieli otrzymujących kompensówki

Czternasta emerytura będzie świadczeniem stałym, wypłacanym co roku. W 2023 r. 14. trafi m.in. do emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających „kompensówkę” i wyniesie 1 588,44 zł brutto. Tak zakłada rządowy projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, który trafił do Sejmu.

Czternastka ma przysługiwać m.in. emerytom, rencistom, osobom pobierającym rodzicielskie świadczenie uzupełniające, okresową emeryturę rolniczą oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W tym ostatnim przypadku mówimy o ok. 13 tys. nauczycieli.

„Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z projektem, osoby otrzymujący świadczenie w wysokości do 2900 zł dostaną 14. w całości, czyli w kwocie najniższej emerytury. W tej chwili to 1 588,44 zł brutto.

Natomiast osoby, których świadczenie przekracza 2900 zł, mogą liczyć na czternastkę proporcjonalnie niższą. Obowiązywać ma tu zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wysokość czternastki zostanie obniżona o kwotę, którą emeryt lub rencista dostaje powyżej pułapu 2900 zł.

W projekcie znalazł się też punkt przyznający rządowi prawo do wypłaty 14. w kwocie wyższej niż najniższa emerytura, pod warunkiem, że sytuacja społeczno-gospodarcza oraz stan finansów publicznych umożliwi taki krok.

Rząd w specjalnym rozporządzeniu określi też miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia „mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe”.

Zgodnie z projektem, 14. będzie świadczeniem wypłacanym na stałe, co roku. Od 2020 r. taka zasada dotyczy trzynastki. Wtedy to 13. emerytura wynosiła 1200 zł brutto, w 2021 r. – 1250,88 zł, a w 2022 r. – 1338,44 zł. W latach 2019-2022 na ten cel przeznaczono ok. 48 mld zł.

Ponadto w 2021 r. wypłacono także kolejne dodatkowe świadczenie pieniężne, tj. 14., które w pełnej wysokości przysługiwało wszystkim, których świadczenie nie przekroczyło kwoty 4150,88 zł. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 11 mld zł.

Z kolei w 2022 r. 14. przysługiwała w pełnej lub częściowej wysokości osobom, których świadczenie nie przekraczało 4188,44 zł. Czternastka kosztowała wówczas polskiego podatnika ok. 11,4 mld zł.

W 2023 r. koszt wypłaty czternastek wyniesie podobną kwotę, tj. ok. 11,4 mld zł.

(PS, GN)