Propozycja nie tylko dla nauczycieli. SWPS i Muzeum Auschwitz organizują studia podyplomowe o korzeniach totalitaryzmu

Uniwersytet SWPS oraz Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz rozpoczynają rekrutację na studia podyplomowe „Korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz – Holokaust – Ludobójstwa”.

Adresatami studiów są przede wszystkim nauczyciele historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, religii lub etyki, ale także przewodnicy, edukatorzy, pracownicy muzeów i miejsc pamięci, którzy w ramach swojej pracy zawodowej korzystają z wiedzy dotyczącej historii II wojny światowej, Holokaustu oraz ludobójstw. Studia będą realizowane w dwóch odsłonach: w języku polskim i w języku angielskim.

– Mogłoby się wydawać, że w ramach tych studiów mówimy wyłącznie o historii. Ale nie jest to prawda. Prawdziwym ich celem jest odniesienie do współczesności i pokazanie mechanizmów zła. Tu i teraz. Tak dotkliwie dotykających nas wszystkich. Te studia dają również unikalne instrumenty radzenia sobie z tymi wszystkimi zagrożeniami – powiedział dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik merytoryczny kierunku.

– O Auschwitz można uczyć wszędzie. O Holokauście można uczyć wszędzie. O ludobójstwach można uczyć wszędzie. Jednak edukacja w tym Miejscu ma wyjątkowy wymiar. To co jest naszą misją, misją tego Miejsca: uczyć, edukować o tym co wydarzyło się w Auschwitz, co było Holokaustem, jest jednym z naszych najważniejszych zadań. W tej chwili eksperci Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu łączą swoje siły z Uniwersytetem SWPS, aby zaproponować wyjątkowe studia, wyjątkową podróż, wyjątkową wyprawę do sedna, do korzeni totalitaryzmów XX wieku. – podkreślił Andrzej Kacorzyk, zastępca dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Celem studiów jest przede wszystkim dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów totalitaryzmów XX wieku, w tym głównie nazizmu i Holokaustu z uwzględnieniem roli niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, oraz innych ludobójstw, jak również przedstawienie nowoczesnych metod pracy z tak trudnym tematem oraz uwrażliwienie słuchaczy na cierpienie i krzywdę ludzką do których prowadzi obojętność na postawy skrajne jak antysemityzm, rasizm, prześladowania, wojna.

Program zajęć dwusemestralnych studiów obejmuje 200 godzin i podzielony jest na 4 bloki tematyczne: polityka i ideologia, zagłada – studium różnych kultur pamięci, Holokaust ze szczególnym uwzględnieniem roli KL Auschwitz oraz inne ludobójstwa XX w. oraz edukacja w miejscach pamięci.

Studia będą miały formę hybrydową tj. niektóre zjazdy będą realizowane w formie online, a pozostałe zajęcia odbędą się w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, o ile sytuacja pandemiczna na to pozwoli.

Więcej informacji o studiach oraz rekrutacji można znaleźć na stronie Muzeum Auschwitz oraz na stronie Uniwersytetu SWPS

(GN)

Fot: Muzeum Auschwitz

W środę w byłym obozie KL Auschwitz odbędzie się nauczycielski Marsz Milczenia