„Przedwiośnie” i „Pan Tadeusz” na maturze – aktualizacja

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego i „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza – to lektury, na podstawie których abiturienci zdający maturę w Formule 2015 musieli napisać dziś rozprawkę na egzaminie z języka polskiego. Absolwenci mierzący się z maturą w Formule 2023 skupili się na rozważaniach dotyczących sprzeczności tkwiących w człowieku oraz tego, jak jeden człowiek może stać się dla drugiego bohaterem.

W mediach społecznościowych pojawiły się już przecieki dotyczące tematów w arkuszach z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku egzamin przeprowadzony został w dwóch formułach.

“W 2023 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015” – czytamy w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Na egzaminie w Formule 2023 tematy wypracować brzmiały następująco:

1) „Człowiek – istota pełna sprzeczności”
2) „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?”.

Abiturient w swojej pracy powinien odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego lub dramatycznego, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

Egzamin w Formule 2015 odwoływał się do dwóch klasycznych utworów polskiej literatury – „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

„Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu >>Pana Tadeusza<<, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury” – tak brzmi pierwszy temat.

Drugi temat przedstawiał się następująco: „Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów >>Przedwiośnia<< Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury”.

Co ciekawe, „Pan Tadeusz” był lekturą także podczas ubiegłorocznego egzaminu maturalnego. W 2022 r. autorzy arkusza zachęcili abiturientów do rozważań, „czym dla człowieka może być tradycja” w oparciu właśnie o dzieło Adama Mickiewicza.

CKE opublikowało arkusze dzisiejszego egzaminu z języka polskiego.

Test Formuły 2023 dostępny jest TUTAJ

Wypracowanie Formuły 2023 dostępne jest TUTAJ

Test Formuły 2015 dostępny jest TUTAJ

Wypracowanie Formuły 2015 dostępne jest TUTAJ

Dziś początek matur. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających!

(PS, GN)