Głos pyta, minister odpowiada. Przemysław Czarnek o możliwości odwołania egzaminów i szczepieniach w oświacie

Nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy w maju 2021 r. przeprowadzili egzamin maturalny i ósmoklasisty – zadeklarował dziś minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef MEiN nie wykluczył jednak, że w razie pogorszenia sytuacji pandemicznej trzeba będzie podjąć radykalne decyzje. Odpowiadając na pytania „Głosu Nauczycielskiego” minister podtrzymał wcześniejsze obietnice, że do 10 marca nauczyciele zostaną zaszczepieni. Nie wiadomo natomiast, kiedy ruszą szczepienia administracji i obsługi.

Na dzisiejszej konferencji prasowej minister edukacji odpowiedział na serię pytań „Głosu”. Oto, co Przemysław Czarnek myśli m.in. na temat rezygnacji z tegorocznych egzaminów, a także szczepień nauczycieli oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi:

Czy MEiN dopuszcza możliwość odwołania lub przełożenia tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego?
– Nie ma dziś żadnych przesłanek za tym, żeby przewidywać inny termin egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty niż zaplanowane terminy majowe. Oczywiście, gdyby nie daj boże, pogarszała się sytuacja związana z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie oraz zagrażało to życiu i zdrowiu mieszkańców naszego kraju, to wtedy będziemy podejmować takie decyzje, które będą do tej sytuacji adekwatne. Ale dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby uzasadniać przesunięcie egzaminu maturalnego i ósmoklasisty z zaplanowanych terminów majowych.

Czy jest Pan przekonany o tym, że przeprowadzone w warunkach pandemii egzaminy będą sprawiedliwym sprawdzianem umiejętności i wiedzy uczniów?
– Oczywiście, że tak. Jestem przekonany, że egzaminy maturalne i ósmoklasisty będą sprawiedliwym sprawdzianem informacji i wiedzy, jaką ci uczniowie posiadają. W tym celu przeprowadziliśmy również szereg prac zmierzających do jednorazowego określenia podstaw egzaminacyjnych nieco innych niż w poprzednich latach. A to też z uwagi na sytuację, w jakiej uczniowie klas VIII i klas maturalnych znaleźli się z uwagi na pandemię koronawirusa i wcześniejszy strajk nauczycieli. Ale egzamin będzie absolutnie sprawiedliwym sprawdzianem wiedzy uczniów klas maturalnych i uczniów klas VIII.

Czy możliwy jest powrót ósmoklasistów i maturzystów do nauki stacjonarnej przed czekającymi ich egzaminami?
– Tak, możliwy jest powrót uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do nauczania stacjonarnego jeszcze w tym semestrze. Podobnie możliwy jest powrót studentów, przynajmniej w trybie hybrydowym, częściowo zdalnym, częściowo stacjonarnym, jeszcze w semestrze letnim. Ale wszystko zależy od warunków pandemicznych. Wszystko zatem zależy też od naszego zachowania, od naszej odpowiedzialności społecznej, od stosowania się do wszystkich obostrzeń, które rząd wprowadza właśnie po to, żeby umożliwić decyzje, które by poluzowały rygory panujące w oświacie i szkolnictwie wyższym.

Czy podtrzymuje Pan wcześniejsze zapowiedzi o zaszczepieniu nauczycieli oświaty i nauczycieli akademickich do 10 marca?
– Dziś możemy zakomunikować, że zaszczepionych zostało już 330 tys. nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, szkół ponadpodstawowych i nauczycieli akademickich. A tych ostatnich w gronie nauczycieli, którzy zgłosili się do szczepień, jest zaledwie 9 proc. Część nauczycieli akademickich pracuje stacjonarnie na kierunkach technicznych, inżynieryjnych, prowadzi zajęcia laboratoryjne. To rektorzy decydują dziś, które zajęcia odbywają się zdalnie, a które stacjonarnie. Dziś mamy już 330 tys. zaszczepionych nauczycieli. Z grupy 545 tys. nauczycieli, którzy się zarejestrowali, pozostała więc do zaszczepienia mniejsza część. Mamy zatem już dzisiaj wykonane szczepienia pierwszą dawką AstraZeneki na poziomie 60 proc. To pozwala nam podtrzymać naszą deklarację, że do 10 marca niemal wszyscy nauczyciele, jeżeli nie wszyscy, zostaną zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki. Szczepienia pozwalają nam w łatwiejszy sposób podejmować decyzje w sprawie oświaty, bo bezpieczeństwo środowiska nauczycielskiego jest tutaj niezwykle ważne.

Kiedy ruszy rejestracja do zaszczepienia w przypadku pracowników szkolnej administracji i obsługi?
– Pracownicy administracyjni szkół są w pierwszej grupie tych, którym zaoferowane zostaną szczepienia przeciwko koronawirusowi. Chwilowo ta rejestracja pracowników administracji została zawieszona. A to z kolei z uwagi na rekomendacje Rady Medycznej co do możliwości szczepienia szczepionką AstraZeneca naszych seniorów, nauczycieli powyżej 65 do 69 roku życia. Zdecydowano w Radzie Medycznej i w Ministerstwie Zdrowia, że w pierwszej kolejności ta grupa wiekowa będzie zaszczepiona, a następnie oczywiście wrócimy do pracowników administracji i obsługi.

Dziękujemy za odpowiedzi.

(PS, GN)